Yrkeshögskolan Mälardalen är en satsning som Handelskammaren Mälardalen gör tillsammans med utbildningsanordnare och offentliga aktörer, för att ge näringslivet bra förutsättningar att hitta rätt kompetens. Vi arbetar för en bättre matchning på arbetsmarknaden genom att sprida kunskap om yrkeshögskolan till arbetsliv, beslutsfattare och potentiella studerande.
Denna satsning har funnits i Västmanland sedan flera år tillbaka där både kommuner och utbildningsanordnare är med och finansierar denna satsning tillsammans med Handelskammaren Mälardalen.

Det är arbetsgivarna som tar initiativ till alla yrkeshögskoleutbildningar som utformas efter arbetsgivarnas behov av eftergymnasial kompetens. Hela nio av tio studerande får jobb direkt efter examen och många företag handplockar nya medarbetare direkt från skolan.

Handelskammaren Mälardalen, med 800 medlemsföretag, är en oberoende privat näringslivsorganisation med ett lika viktigt som tydligt uppdrag: att företräda företagens intressen och bidra till framgång, lokalt och globalt för både små och stora företag. Fyra av tio arbetsgivare har svårt att rekrytera och kompetensförsörjning är medlemmarnas viktigaste fråga. Behovet av rätt utbildad arbetskraft är alltså stort och yrkeshögskolan är en del av lösningen.

Pauline Hildingsson

  • Projektledare
  • Yrkeshögskola Mälardalen