Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

NU LANSERAR VI RELOCATION SERVICE I VÄSTMANLAND!

Med Handelskammaren Mälardalens tjänst Relocation Service kan du som anlitar internationell arbetskraft få hjälp med att den anställde och dennes familj snabbt finner sig tillrätta i den nya miljön.

Mälardalsregionen är en region med stark tillväxt. En av de viktigaste faktorerna för att lyckas växa, är att rekrytera kompetent och konkurrenskraftig arbetskraft.

Vi är med i processen från start till mål. Syftet är att den nyanställde ska komma igång med sitt arbete så snabbt som möjligt, medan vi hjälper till med alla praktiska detaljer. Kostnadseffektivt för arbetsgivaren och tryggt för medarbetaren.

Relocation Service tar hand om alla praktiska detaljer med hjälp av följande tjänster:

Pre-visit

Vi förbereder ett pre-visit besök utifrån den nyanställde och dennes familjs behov. Under besöket i den nya hemstaden informerar vi om hur det är att leva där, visar staden med omgivningar, olika boendealternativ, fritidsaktiviteter samt samordnar möte inför skolplacering för nyanlända barn och ungdomar.

Immigration

En av de viktigaste sakerna är att få den nyrekryterades arbetstillstånd på plats. Vi ansvarar för hanteringen av hela immigrationsprocessen och håller oss uppdaterade med de gällande reglerna hos Migrationsverket. Handelskammaren är certifierade hos Migrationsverket, vilket innebär att vi har en betydligt snabbare hanteringsprocess än vanligt.

Home search

Vi söker bostadsobjekt utifrån den anställdes behov och önskemål. Det är viktigt att den nyanställde blir nöjd med sitt nya boende. Vi informerar om den svenska bostadsmarknaden förutsättningar och förhandlar och skriver kontrakt med hyresvärden.

Settling in

Under den första tiden i det nya hemlandet är det mycket nytt att sätta sig in i och koordinera. Vi hjälper till med folkbokföring och det viktiga svenska personnumret, besök på olika myndigheter, tecknar abonnemang osv för att den nyanställde ska få en så bra och smidig start som möjligt.

Ongoing support

Behovet av support vid flytt till ett nytt land kan variera mycket utifrån tidigare erfarenheter. Det är naturligt att många frågor ställs till kollegor och arbetsgivare. Ongoing support är till för att avlasta dem genom att svara på frågor som uppkommer efter att personen installerat sig. Behovet brukar vara som störst under de första 3-6 månaderna.

Departure

Det är många saker att tänka på när det är dags att återvända hem eller flytta till ett annat land. Vi erbjuder personlig support så att processen blir lika smidig som vid flytten till Sverige. Myndigheter ska kontaktas, abonnemang avslutas osv.

VILKA FÖRETAG KÖPER TJÄNSTEN?  Både privata företag och offentliga organisationer. Bland våra kunder finns Epiroc Rock Drills AB, Region Västmanland, Bodycote Hot Isostatic Pressing AB, Cambrex Karlskoga AB och Emhart Glass Sweden AB.

Psst. Har du en bostad du vill hyra ut? Registrera den gärna i vår bostadsbank!