Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Energifika

I anslutning till nästa ansökningsomgång av Klimatklivet bjuder Länsstyrelsen in till energifika den 28 augusti klockan 15.

Vi träffas på Bullvivan på Boställsvägen 10, Aspholmen, och får höra ett par företag berätta om sina klimatinvesteringar. Det är Fortum Waste Solutions som tagit tillvara restvärme och Örebro Tvätt som har konverterat både ångproduktionen och leveransbilarna till biogas. Det blir också några ord om statliga stöd och möjlighet att ställa frågor.

Anmäl er gärna senast den 27 augusti via mejl till:

Åsa Ödman
Energi- och klimatstrateg
Telefon: 010-224 84 41 [sms 0725-58 90 74]
asa.odman@lansstyrelsen.se

Faktaruta

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om.