Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Affärsutveckla med kundanpassade energitjänster

Affärsutveckla med kundanpassade energitjänster Vill du bli bättre på att möta dina kunders behov? Under den här workshopen får du testa konkreta verktyg för hur ditt företag kan förbättra era energitjänster.

Tid 18 september kl 11:30- ca 16:30 (inkl. lunch)
Plats Region Örebro län, Eklundavägen 1, Örebro

Denna workshop riktar sig till företag som hjälper fastighetsägare/bostadsrättsföreningar/industrier att energieffektivisera. Workshopen ger deltagarna ökad förståelse för kundbehov och verktyg för att bättre möta dessa. Workshopen anordnas av energikontoret i Region Örebro län tillsammans med EEF inom projekt Energitjänster.

Anmälan

Anmäl dig och gärna en kollega genom att fylla i formuläret via
länken: https://goo.gl/forms/iWrOEdFBxN1N0A6j1
Välkommen!

Mer information

Frida Hagström, Energikontoret Region Örebro
frida.hagstrom@regionorebrolan.se

Mikael Gustafsson, Energieffektiviseringsföretagen
mikael.gustafsson@eef.se

Faktaruta

Vad är energitjänster?

Energitjänster är ett samlingsnamn för alla de olika tjänster som levereras för att på ett eller annat sätt åstadkomma effektivare energianvändning i en verksamhet. Det kan röra sig om exempelvis energirådgivning, installation och styrning av energieffektiv teknik, energikartläggning eller långsiktiga avtal med en garanterad energibesparing.

Projekt Energitjänster

För att öka beställningen av energitjänster krävs ett förbättrat utbud av tjänster på marknaden. I projekt Energitjänster lägger vi därför stor vikt vid att identifiera kundbehov och stimulera utvecklingen av bra och kundanpassade energitjänster. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Energieffektiviserings-företagen (EEF) och Energimyndigheten och startades våren 2016 och pågår till och med 2019. EEF är en bransch-organisation för företag som erbjuder produkter eller tjänster inom energieffektivisering. Läs mer om EEF på www.eef.se.