Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik juli

Omvärldsspaningen för juli månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bl.a. bioflygbränsle kan ge ny exportmarknad, Uppsalapolitiker oense om spårväg, fortsatt höjda avgifter för sjöfarten samt ett debattinlägg om att det måste bli lönsamt för lastbilar att tanka förnybart.

Flyg - Samling för bioflygbränsle kan ge ny exportmarknad

Om 12 år ska svenskt inrikesflyg vara fossilfritt. I dag står biobränsle för 0,3 procent. Frågan diskuteras på ett av RISE seminarier under Almedalsveckan.

– Det finns ingen marknad idag. Men det kan bli, säger Maria Fiskerud på RISE.

Ett steg på vägen är Bioflygarena där SAS, Svedavia och RISE ska öppna upp för nya sätt att nå målen.

En digital plattform som ska samla branschen och kunskapen. Det är Bioflygarenan. Plattformen kommer lanseras under Almedalen. Målet är att tillsammans hitta en väg till en fungerande kedja – hela vägen från skogsnäringen till resenären. Att hitta vägar till svensk produktion av bioflygbränsle.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om flyg:
 • SAS ställer in fler flyg – 40 avgångar kommande veckan. Veckans Affärer
 • SAS tvunget ställa in 700 flyg. Privata Affärer
 • Här flyger Airbus-giganten för första gången. NyTeknik
 • Tio brandsläckningsplan som kan tukta lågorna. NyTeknik
 • Nu försöker de sälja in sitt flygande tåg. NyTeknik

 

Järnväg - Uppsalapolitiker oense om spårväg

Uppsalapaketet innebär bland annat en satsning på fyra järnvägsspår mot Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna samt ett bostadsprogram om 33 000 nya bostäder i de södra stadsdelarna. Nyligen meddelade regeringen att den även kommer att medfinansiera nybyggnationen av spårvägen Ultunalänken mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum med 900 miljoner kronor. Men Uppsalapolitikerna är oense om spårvägens framtid i Sveriges fjärdestad.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om järnväg:
 • Rapport: EU:s höghastighetståg dyra och ineffektiva. NyTeknik
 • Uppgraderar tåglinje – för en minuts kortare resa. NyTeknik
 • Sämre lönsamhet och punktlighet för SJ. Dagens Näringsliv
 • Snösmältningsmaskinen har byggts om – kan bekämpa skogsbränder. NyTeknik
 • Stopp i tågtrafiken till och från övre Norrland. Järnvägsnyheter

 

Sjöfart - Fortsatt höjda avgifter

Sjöfartsverket har, för andra året i rad, höjt de avgifter som tas ut från sjöfarten i form av så kallade farleds- och lotsavgifter.

De avgiftshöjningar som Sjöfartsverket genomfört är anmärkningsvärt stora. Anledningen till höjningarna är att Sjöfartsverket är konkursmässigt och sedan det stöd som alliansregeringen beviljade Sjöfartsverket inte förlängts, är man nödgad att höja avgifterna kraftigt.

Det innebär att sjöfartens aktörer, främst rederier och transportköpare, tvingas betala cirka 215 miljoner kronor mer varje år ur egen kassa jämfört med 2016 för att hålla Sjöfartsverket vid liv.

Dessvärre får det negativa konsekvenser för många fler. När kostnaderna stiger kommer varor och personer i stället att transporteras på den redan ansträngda landinfrastrukturen eller inte transporteras alls.

Försämrad konkurrenskraft
I tillägg till höjningarna har Sjöfartsverket från årsskiftet infört en ny modell för beräknande av farleds- och lotsavgifterna. Detta trots att förslaget på den nya modellen kritiserades av majoriteten av remissinstanserna, inklusive ett flertal myndigheter, bland annat för att förslaget leder till försämrad konkurrenskraft för sjöfarten och minskad miljöstyrning.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:

 

Väg - DEBATT: ”Måste bli lönsamt för lastbilar att tanka förnybart”: Lena Nordgren - SEKAB, Catherine Löfquist - Bring, Jakob Lagercrantz - 2030-sekretariatet

Om svenska lastbilar körs på biodrivmedel skulle utsläppen minska med 90 procent. Det krävs ökad produktion och långsiktiga regler för biodrivmedel för att klara klimatmålen.

För att vi ska nå Parisavtalets mål och ett fossilfritt Sverige måste utsläppen minska även under högkonjunktur. Därför behöver EU och Sverige öka sina klimatambitioner. Vi vill medverka till att utsläppen från lastbilstrafiken i Sverige och EU snabbt minskar. Eldrift är positivt och kan på sikt spela stor roll, men i närtid kommer det inte ha någon nämnvärd betydelse för tunga godstransporter.

Ska vi minska utsläppen från den tunga trafiken måste det vara både lönsamt och tryggt att välja biodrivmedel. Både biodiesel och etanol är väl beprövade drivmedel, där biodiesel står för 85 procent av biodrivmedelsanvändningen i Sverige och etanol är det överlägset största biodrivmedlet i världen, med en marknadsandel på över 70 procent.
Läs hela debattinlägget i NyTeknik.

Mer om väg:
 • Hemlighetsmakeriet är över – här är nya el-lastbilen. NyTeknik
 • Trafikverket om behovet av nya laddstationer. Infrastrukturnyheter
 • ”Då är var tredje buss elektrifierad”. NyTeknik
 • Volvo lanserar biltjänst för städerna. Dagens Näringsliv
 • Norsk teknik ska få vätgaslastbilarna att rulla. NyTeknik

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev om infrastruktur och logistik? Kontakta Thor-Björn Käck.

Thor-Björn Käck

 • Projektledare
 • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller bland annat ett urval från Trafikverkets omvärldsspaning.