Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

ATA-carnet underlättar vid utlandsjobb

Svenska företag som besöker länder utanför EU och som måste ha med sig utrustning som sedan ska tillbaka till Sverige igen, bör ansöka om en så kallad ATA-carnet.

ATA-carnet är ett dokument som ersätter de tulldeklarationer som normalt behövs vid in- och utförsel av föremål till och från EU. Med en ATA-carnet slipper företaget betala tull och andra avgifter vid gränspassager, vilket innebär att det finns pengar att spara. Det är inte obligatoriskt att skaffa en ATA-carnet, men det underlättar transporterna betydligt. Carneten fungerar som ett pass för föremål och gör att det går lättare att passera tullen.

En ATA-carnet kan utfärdas för yrkesutrustning, utställnings- och mässmaterial samt varuprover. Exempel på situationer där det underlättar är när företag åker på mässor i Schweiz och behöver ha med sig material, när teknikföretag gör tillfälliga jobb i Norge och måste ha med sig maskiner och verktyg fram och tillbaka, eller när en orkester ska på USA-turné och vill ta med sina instrument över gränserna på ett smidigt sätt.

En carnet är vanligtvis giltig i ett år och kan utfärdas för flera resor. Om till exempel företaget som ska göra jobb i Norge vet att det kommer bli totalt fyra turer fram och tillbaka (med samma maskiner och verktyg), kan de ansöka om en carnet som gäller för samtliga resor. De behöver alltså inte ansöka om en ny för varje resa under carnetens giltighetsperiod. Carneten ska följa varorna hela tiden och visas upp och stämplas av tullen vid varje gränspassage.

Kontakta Anneke Olsson hos oss på Handelskammaren Mälardalen om du behöver en ATA-carnet.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor