Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Frihandelsavtal mellan EU och Japan undertecknat

Tisdagen 17 juli undertecknades frihandelsavtalet (Economic Partnership Agreement) mellan EU och Japan. Undertecknandet skedde i Tokyo. Avtalet förväntas träda i kraft i början på 2019, efter att Europaparlamentet och Japan godkänner det.

Det största avtal som EU har slutit hittills tar bort majoriteten av tullarna i handeln mellan EU och Japan, öppnar upp den japanska marknaden för offentlig upphandling, underlättar för företag som vill sälja eller köpa tjänster och även för affärsresenärer. Avtalet innebär även att Japan tagit bort en del regler som hindrade europeisk export av varor som till exempel fordon. Japan har åtagit sig att i större utsträckning följa internationella regler och standarder.

Andra aspekter som behandlas i avtalet är bland andra hållbar utveckling, corporate governance, immateriella rättigheter och konkurrens. Avtalet stödjer små och medelstora företag genom att öka transparensen kring regler och andra krav.

En separat överenskommelse om dataskydd nåddes mellan parterna den 16 juli. Detta kommer att läggas till frihandelsavtalet.

EU Kommissionens pressmeddelande om undertecknandet (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4526_en.htm).

Innehållet i avtalet i korthet https://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelspolitik/Forhandlingar/EUs-frihandelsavtal/FTA-Japan/Innehallet-i-avtalet/

Avtalstexten i sin helhet kapital för kapitel  http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684

Fakta om EU-Japan frihandelsavtalet på EU-Kommissionens webbplats (http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/).

Kommerskollegiums frågor och svar om EU och Japans frihandelsavtal(https://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelspolitik/Forhandlingar/EUs-frihandelsavtal/FTA-Japan/Fragor-och-svar-Japan/)

Vid frågor kontakta gärna frihandelsavtalsgruppen på Kommerskollegium, e-post: freetradeagreements@kommers.se

(Nyhet kopierad från Kommerskollegium)

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor

Samlad info om EU och Japans frihandelsavtal

Samlad info om EU och Japans frihandelsavtal - FTA-Japan