Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik juni

Omvärldsspaningen för juni månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bl.a. nya Norska ägare tar över Nextjet, man har sett en dramatisk ökning av växelfel på järnvägarna, Debattinlägg av Handelskammaren: Staten måste ha bättre dialog med näringslivet om sjöfarten och nu är de klart med ökat beställaransvar för transporter från 1 juli.

Flyg - Norska ägare tar över Nextjet

Norska Olsen gruppen startar ett svenskt bolag köpa Nextjets flygverksamhet ur konkursboet.

Nextjets och Nextjet Sveriges konkursbon har ingått avtal om försäljning av flygverksamheten till ett svenskt bolag som ägs av den norska Olsen gruppen. Olsen gruppen planerar att återuppta verksamheten 11 juni. Under en inledande period kommer flygtrafiken Mariehamn-Stockholm att vara prioriterad och hanteras genom underleverantörer. Därefter kommer vissa andra av Nextjets linjer att återupptas.

– Vi är glada att vi hittat en köpare till verksamheten och att trafiken Mariehamn-Stockholm kan återupptas inom kort, säger Nextjets konkursförvaltare Lars-Henrik Andersson på Advokatfirman Lindahl, i ett pressmeddelande.

Olsen gruppen uppger att det nya bolaget heter Air Leap och kommer att ha sitt säte i Stockholm. Leap väntar nu på licens från Transportstyrelsen.
Läs mer i Transportnet.

Mer om flyg:

 

Järnväg - Dramatisk ökning av växelfel på järnvägarna

Hittills i år har över 7.200 växelfel på Sveriges järnvägar rapporterats in till Trafikverket. Det är snart lika många som under hela förra året, visar statistik som SVT Nyheter tagit del av. Närmare 9.000 växelfel rapporterades in under 2017.

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, säger att det är ett resultat av en tuff vinter och kraftiga temperaturväxlingar.

– Men vi ska inte acceptera att det ska bli så här ändå, vi måste bli snabbare på att återställa eller fixa till, säger han till SVT.

Samtidigt visar interna utredningar att drygt 10 procent av landets järnvägsväxlar är för gamla. Dessa har passerat sin beräknade livslängd men att byta ut en hel järnvägsväxel är både komplicerat och dyrt. Ofta ersätts därför gamla växlar i stället med nya delar.

– Det är en ekonomisk fråga helt enkelt, fortsätter Bengt Olsson.
Läs mer i Ny Teknik.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - DEBATT: Handelskammaren: Staten måste ha bättre dialog med näringslivet om sjöfarten: Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen m.fl.

Sveriges infrastruktur behöver planeras transportslagsövergripande och i dialog med näringslivet. Trafikverket har sedan snart ett decennium tillbaka ansvaret för den långsiktiga planeringen av såväl vägtrafik, järnväg som sjöfart och luftfart. Men det fungerar inte fullt ut i praktiken.

Den 3 september 2009 fattade regeringen beslut om att den del av Sjöfartsverket som omfattade verksamheter rörande långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen skulle slås ihop med dåvarande Banverket och Vägverket. Den nya myndigheten fick namnet Trafikverket.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar medan Sjöfartsverket ansvarar för underhåll, utmärkning samt planering av farlederna på svenskt vatten.

Att planeringen inte fungerar optimalt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket märks på flera sätt. Ett exempel är när enskilda objekt i ett transportslag får avgörande konsekvenser för verkställandet av investeringar i ett annat transportslag. Ett aktuellt exempel är Hjulstabron över Mälaren, som trots behov av ombyggnad för att möjliggöra Mälarprojektet fullt ut inte finns med i förslaget till nationell transportinfrastrukturplan 2018-2029.

Det handlar också om transportpriser. De höga avgifterna som belastar sjöfarten gör att den har svårt att hävda sig i konkurrensen med väg- och järnvägstrafiken. Här är inte Trafikverket och Sjöfarten helt eniga....
Läs hela debattinlägget i VLT.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Klart med ökat beställaransvar för transporter från 1 juli

Riksdagen har nu alltså röstat ja till regeringens förslag om skärpt beställaransvar vid köp av transporter. Det innebär att det från 1 juli införs en uttrycklig skyldighet för en beställare som anlitar ett transportföretag, att kontrollera att företaget har rätt tillstånd för att utföra transporten. Dessutom kan en beställare dömas till ansvar, även när transporten har sålts vidare i flera led, om transporten är otillåten.
Läs mer i Transportnet.

Mer om väg:
  • Volvochef: Detta är framtidens drivlina för kollektivtrafiken. Dagens Industri
  • Daimlerkoncernen kraftsamlar för autonomi och elektrifiering. Transportnet
  • Ny chans för dieselmotorn. RT Forum
  • Tyska satsningen för att slå Tesla – dubbla ellastbilar. Ny Teknik
  • Elon Musk avslöjar ”Mad Max-läge” i Tesla. Ny Teknik
  • Tyngre transporter tillåts på vägar från i sommar. Infrastrukturnyheter

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev om infrastruktur och logistik? Kontakta Thor-Björn Käck.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller bland annat ett urval från Trafikverkets omvärldsspaning.