Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Rekordmånga sökte till yrkeshögskolan

Intresset för yrkeshögskolan ökar stadigt och under 2017 var det 3 % fler som sökte till en utbildning jämfört med föregående år. Trots högkonjunkturen har yrkeshögskolan lyckats locka fler sökanden. Inget tidigare år har så många sökt till YH och totalt sökte 52 400 personer en eller flera utbildningar, en ökning med 1 700 personer. Antalet behöriga sökande har också stigit och var 40 100.

Handelskammaren Mälardalen driver projektet Yrkeshögskola Västmanland som ska bidra till regionens kompetensförsörjning genom att sprida kunskap och kännedom om yrkeshögskolan. Projektets övergripande mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för arbetslivet att hitta rätt kompetens. 5 av 10 arbetsgivare i Västmanland uppger att de har svårt att rekrytera och behovet av rätt utbildad arbetskraft är stort. Fördelen med YH-utbildningarna är att de är utformade utifrån arbetsgivarnas verkliga behov av kompetens.

- Det känns väldigt roligt att fler får upp ögonen för denna framgångsrika utbildningsform, säger Maria Granberg, projektledare för Yrkeshögskola Västmanland. Yrkeshögskolan levererar fantastiska resultat gång på gång och det faktum att 93 % är i arbete efter utbildning lockar nog fler att välja denna utbildningsväg.

- Den stora fördelen med YH-utbildningar är att de är skräddarsydda för arbetsmarknaden. Vi beviljar bara utbildningar där vi ser att det finns efterfrågan. Det här är en utbildningsform för framtiden och den kommer att fortsätta att växa, säger generaldirektör Thomas Persson i ett pressmeddelande från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Populärt söka utbildning inom sjukvården

De YH-utbildningar som har allra flest antal sökanden är vårdadministratör och tandsköterska. Tillsammans har utbildningarna fler än 10 000 sökanden till färre än 2 000 platser,

Trots att antalet utbildningsplatser byggts ut de senaste åren går det idag fler än fem sökande per plats på yrkeshögskoleutbildningarna till vårdadministratör (medicinsk sekreterare). Utbildningen erbjuds på många håll runt om i landet och kan även läsas på distans. I höst startar glädjande utbildning till både medicinsk sekreterare och tandsköterska här i Västmanland, på Medlearn i Västerås.

Antalet utbildningsplatser ökar kraftigt

Tidigare i år inleddes en historisk expansion av YH då 525 nya utbildningar och totalt 36 000 utbildningsplatser godkändes. Expansionen är den största sedan yrkeshögskolans införande 2009 och innebär att antalet årsplatser kommer öka med ca 45 procent till 2022. Redan efter sommaren startar fler YH-utbildningar än någonsin tidigare.

Samtidigt som rekordmånga söker till yrkeshögskolan gör den stora expansionen att det fortfarande finns lediga platser på utbildningar som börjar i höst. Flest utbildningar med restplatser finns inom utbildningsområdena samhällsbyggnad och teknik.

Vad är yrkeshögskolan?

  • Kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå
  • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
  • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
  • Teori varvas med praktik - många utbildningar innehåller LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
  • Alla utbildningar berättigar till studiemedel från CSN och de flesta är helt avgiftsfria