Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Cykelvänlig arbetsplats

Det finns många vinster med att vara en cykelvänlig arbetsplats som underlättar för medarbetare att välja cykeln till och från jobbet och på tjänsteresor. De medarbetare som rör på sig dagligen mår bättre och är mindre sjuka. Att cykla är billigt jämfört med att åka bil både för den enskilde och arbetsgivaren, och det bidrar till en bättre miljö med mindre utsläpp. Att vara en cykelvänlig arbetsplats är helt enkelt en attraktiv arbetsplats med hälsosam och grön profil.

För att uppmuntra och stödja arbetsplatser att underlätta för sina medarbetare att cykla till och från jobbet och vid lokala tjänsteresor har Region Örebro län tagit fram utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats. Alla arbetsplatser i Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, Karlskoga kommun, Lindesbergs kommun och Örebro kommun är välkomna att delta och vara med och jobba för att få utmärkelsen.