Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

UTSIKT rivstartar med Jan Söderqvist. Honom vill du inte missa!

UTSIKT 2018 öppnas med Jan Söderqvist som lägger grunden med sin föreläsning ”Vem ska jobba och konsumera i framtiden? Och vad ska de andra göra?”

Digitaliseringen berör allt och alla och överskuggar alla andra megatrender. Digitaliseringens och automatiseringens genomslag i samhället är massiv och påverkar våra liv på ett sätt som är svårt att överblicka. Vi måste hitta nya vägar och tänka nytt och Jan Söderqvist leder oss i rätt riktning.

- Jag kommer att prata om hur en förändring av den här omfattningen slår igenom på olika nivåer i samhället, och om digitaliseringens många konsekvenser på gott och ont, säger Jan Söderqvist. Klarsyn är alltid bättre än önsketänkande.

Du kommer att lära dig mer om vilka som redan har och kommer att ha den verkliga makten i framtiden. Med hjälp av Jan Söderqvists omvärldsbevakning och framtidsspaning står både du och UTSIKTspubliken väl rustade inför framtiden och blir redo för nya sätt att utveckla affärer, organisationer och människor.

Bered dig på nya perspektiv och framtidsvisioner som en efter en tycks gå i uppfyllelse!

 

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss som jobbar på Handelskammaren Mälardalen.Alla tar emot frågor men Mia Järliden och Mikael Wass vet mest om UTSIKT 2018.

Varmt välkommen på resan till Uppsala 7-8 oktober 2018!

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel

Om Jan Söderqvist

Jan Söderqvist har tillsammans med Alexander Bard skrivit fem böcker om den digitala framtiden: hur den nya teknologin förändrar precis allting i samhället – politik, ekonomi, kultur, religion, sociala mönster, konsumtion, arbetsliv, företagande med mera. Han har ägnat snart 20 år åt att studera vad en genomgripande teknologisk förändring faktiskt är, och hur den fungerar. Och vad den kommer att innebära för det nya samhälle som håller på att växa fram.

I oktober är Jan Söderqvist högaktuell med den nya boken Digital Libido: Sex, Power and Violence in the Network Society. Boken är en freudiansk analys av internetsamhället och gräver i hur det mänskliga psyket, både på individuell och kollektiv nivå, kommer att påverkas av att nätet blir den primära arenan för utvecklandet av en social identitet. Vilka problem visar sig när vi försöker bygga ett samhälle med nätet som bas?