Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

EU och Mexiko överens om uppdaterat frihandelsavtal

EU och Mexiko har nått en principöverenskommelse om handelsdelarna i det bredare associeringsavtalet mellan EU och Mexiko. Överenskommelsen är nu publicerad och målet är att förhandlingarna om det nya frihandelsavtalet ska avslutas under 2018. Avtalet kommer att ersätta det nuvarande avtalet mellan EU och Mexiko.

Det nya avtalet mellan EU och Mexiko kommer att förbättra marknadstillträdet för svenska företag. Bland annat kommer Mexiko att ta bort nästan alla tullar på livsmedel och andra jordbruksprodukter (industriprodukter, förutom viss fisk, är redan tullfria under nuvarande avtal). Avtalet kommer ge företag bättre förutsättningar att köpa och sälja tjänster från/till Mexiko och ökar svenska företags tillgång till Mexikos marknad för offentlig upphandling. Vidare förenklar avtalet handelsprocedurer och stärker immaterialrätten. Bestämmelser om hållbar utveckling och anti-korruption kommer att ingå i avtalet. Avtalet kommer också innehålla samarbete om djurskydd samt om att minska antibiotikaanvändning i djurhållning.

Vad händer nu?

När förhandlingarna är färdiga kommer avtalstexten att publiceras på Europeiska kommissionens webbplats, översättas till alla officiella språk inom EU, granskas juridiskt och sedan skickas till EU:s medlemsstater, Europaparlamentet och eventuellt medlemsstaternas nationella parlament för godkännande. Det nuvarande avtalet gäller fram till den dag det nya frihandelsavtalet träder ikraft.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor

Nya avtalet

Läs mer om det nya avtalet på Europeiska kommissionens webbplats.

Principöverenskommelsen finns att läsa här.