Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Ett steg närmare för frihandelsavtalen med Japan och Singapore

EU-kommissionen lämnade i veckan förslag till rådet om undertecknande och slutförande av frihandelsavtalet med Japan, frihandelsavtalet med Singapore samt investeringsskyddsavtalet med Singapore. Efter rådets beslut kommer avtalen att skickas till Europaparlamentet för godkännande. Det är tänkt att frihandelsavtalen ska träda ikraft under 2019.

Det så kallade ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan är planerat att undertecknas under sommarens toppmöte i Bryssel. Avtalet innehåller inte  investeringsskydd och parterna kommer att fortsätta förhandlingar på detta område i ett separat avtal.

Avtalen med Singapore är EU:s första avtal med ett av länderna i ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Investeringsskyddsavtalet ska godkännas i medlemsstaterna.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor