Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

El, kompetens och bra transportmöjligheter viktigt för Västmanland

Handelskammaren Mälardalen bjöds in till Riksdagen för möte med de lokala riksdagsledamöterna och innovations- och näringsminister Mikael Damberg för att diskutera utmaningar och möjligheter för näringslivet i Västmanland.

- Vi måste stötta företagen med att hitta rätt kompetens och där ser vi att yrkeshögskolan har en viktig roll men vi behöver både marknadsföra den bättre och få fler utbildningar till vår region, säger Anna Holmström Handelskammarens platschef i Västmanland.

Ett annat medskick var infrastrukturens betydelse för näringslivet och där togs Mälarsjöfarten som exempel på en framtida potential som man måste ta tillvara på för att avlasta landinfrastrukturen.

På mötet deltog flera näringslivsorganisationer samt Västerås stad där näringslivsdirektören Eva Lilja berättade om arbetet bakom de två stora etableringarna Northvolt och Amazon. Två viktiga satsningar på Västeråsregionen, men som också får konsekvenser.
- Nu behöver elinfrastrukturen söder om Gävle byggas ut om vi ska klara av att ta emot liknande etableringar i närtid, säger Eva Lilja.

Från Handelskammaren Mälardalen deltog Anna Holmström, Thor-Björn Käck och Jenny Emerén.