Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik mars

Omvärldsspaningen för mars månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bl.a. debattinlägg från Nya Västerås flygplats, att Green cargo kanske kan slås ihop med SJ, Köpings kommun har tagit investeringsbeslut om hamnen och det råder delade meningar om vägslitageskatt.

Flyg - DEBATT: "Västerås flygplats vill satsa på fler flyglinjer" Ulla Persson styrelseordförande, NVFA (Nya Västerås flygplats AB) & Tezz Tordsdotter Åkerman VD, NVFA

Svar till Kjell Strandberg, Ulf Hedman och övriga skattebetalare i Västerås.

Det har framförts synpunkter till flygplatsledningen och styrelsen i Nya Västerås flygplats AB gällande avsaknad av information rörande flygplatsens operativa och ekonomiska situation. Flygplatsen redovisar en resultatförbättring från -64 miljoner kr år 2016 till -30,5 miljoner 2017. Prognosen för år 2018 ser ut att bli bättre än budget ( -30,5 miljoner). Fokus under år 2018 är att fortsatt arbeta för att uppnå ägardirektiv, med ett resultat år 2019 som inte skall överstiga –20,0 miljoner. Läs mer i VLT.

Mer om flyg:

 

Järnväg - Green cargo kan slås samman med SJ.

Näringsdepartementet har fått i uppdrag att göra en översyn av Green cargos verksamhet och framtid. Trots att det statliga bolaget verkar i en stark högkonjunktur, levererar det inte avkastning till statskassan. Om en analys visar att Green cargo kan utvecklas bättre i samarbete med SJ, kommer regeringen att överväga ett samgående, uppger näringsminister Mikael Damberg (S).
Läs mer i Transportnet.

Mer om järnväg:
  • Kina storsatsar på Maglev-teknikens svävande tåg. NyTeknik
  • Siemens och Alstom slår ihop sina järnvägsverksamheter. Dagens Näringsliv
  • Dålig affär bygga snabbanor för tågen. GP
  • Green Cargo: ”Stor efterfrågan på internationella tågpendlar”. Infrastrukturnyheter
  • Green cargo samlar kunderna till samtal. Transportnet
  • Ny rapport från Transportstyrelsen om tågtrafik. Infrastrukturnyheter

 

Sjöfart - Vi vill fortsätta utveckla, vad vill regeringen?

Under måndagskvällen tog kommunfullmäktige i Köping investeringsbeslut om 238 miljoner kronor för genomförande av ombyggnation av Köpings hamn. Motsvarande beslut finns redan från kommunfullmäktige i Västerås. Det betyder att hamnutvecklingen i Västerås och Köping är helt finansierat. Det finns bara ett problem, vad händer med Hjulstabron?
Läs mer i Västerås stads pressrelease.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Delade meningar om förslaget till vägslitageskatt

Förslaget om en ny, avståndsbaserad skatt på lastbilstransporter skapar en sanningens minut för regeringen. Är det en positiv framtidsreform där beskattningen ändras till att bättre följa de vetenskapliga principerna och främja en bättre miljö? Eller är det ännu ett utslag av en urban norm där möjligheterna att bo och driva företag utanför storstäderna försämras? Det beror på en förutsättning som utelämnades i den promemoria som regeringen remitterade i förra veckan.
Läs mer i Transportnet.

Mer om väg:

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev om infrastruktur och logistik? Kontakta Thor-Björn Käck.

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller bland annat ett urval från Trafikverkets omvärldsspaning.