Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Invigning av Örebro Tvätts unika biogassatsning

Varmt välkommen på ett invigningen av Örebro Tvätts unika biogassatsning. På plats för att klippa bandet till den nya anläggningen är Sveriges miljöminister Karolina Skog (MP).

Örebro Tvätts nya anläggning visar upp hur man kan kombinera mottagning av biogas för processenergi och potential för tankning av fordon i en mindre industri. Satsningen har resulterat i att Schlemon Athoraya som driver tvätteriet kan gå från att årligen använda omkring 100 kubikmeter fossil olja och diesel per år till att istället driva sin verksamhet helt och hållet på förnybart och närproducerat drivmedel.

Anläggningen har konstruerats av Nordic Gas Solutions och blivit verklighet tack vare Schlemons driv att en fossilfri verksamhet, stöd från Björn Isaksson på Biogas Öst och medel från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Karlskoga Energi och Länsstyrelsen i Örebro Län har också varit med och stöttat projektet.

Om fler industrier följer detta exempel från Örebro Tvätt skulle detta innebära stora besparingar av växthusgasutsläpp och en mycket positiv skjuts för svenskt näringsliv och konkurrenskraft.

Information och anmälan

Var: Örebro Tvätt, Salamandervägen 23, Örebro

När: 10:00 - 11:00, 11 april