Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Tullfrihet bort för drygt 250 varor – påverkar det ditt företag?

Från och med 1 januari 2019 försvinner tullfriheten för varor som idag omfattas av tullbefrielser. Vill ditt företag att någon av dessa ska finnas kvar även nästa år? Kontakta då Kommerskollegium för att få hjälp med en ansökan till EU-kommissionen.

Varje år rensar EU-kommissionen upp i systemet med tullbefrielser och tar bort de varor där importen inte är tillräckligt stor för att omfattas av fortsatt tullfrihet. Det innebär att från och med 1 januari 2019 kommer tullfriheten för drygt 250 varor att försvinna.

Om ditt företag har intresse av att några av dessa tullbefrielser ska finnas kvar även nästa år, kontakta Maria Johem på Kommerskollegium senast 23 mars: Tel: 08-690 48 54, e-post: maria.johem@kommers.se.

Ditt företag får då hjälp med att ansöka till EU-kommissionen om att förlänga tullfriheten.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor