Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Epiroc Rock Drills AB – nytt namn för tillväxt och focus!

I december 2017 bytte Örebros största privata arbetsgivare namn från Atlas Copco Rock Drills AB till Epiroc Rock Drills AB. Under våren kommer Epiroc att avknoppas från Atlas Copco-gruppen under förutsättning att aktieägarna godkänner förslaget på bolagstämman. Atlas Copco ska fokusera på industrikunder medan Epiroc ska lägga fokus på gruv- och entreprenadkunder.

Tanken med att dela upp koncernen i två delar är att underlätta för båda grupperna att stärka sina respektive ledande positioner ytterligare genom att fortsätta leverera hållbara produktivitetslösningar till sina kunder.

Att få en dedikerad ledning och styrelse för Epiroc kommer att leda till snabbare beslut vilket ger förbättrad service och mer innovativa produkter. Syftet med uppdelningen är att skapa focus för snabbare tillväxt. Epiroc kommer att börsnoteras på Stockholmsbörsen under andra kvartalet 2018.

För Epiroc i Örebro skedde namnbytet i december 2017. Företaget sysselsätter mer än 2200 personer inom Örebro verksamheten, vilket gör oss till länets största privata arbetsgivare.

- För Epiroc i Örebro innebär den här uppdelningen snabbare beslutsvägar och större handlingskraft. Syftet med Epiroc är att företaget ska växa. Det blir en positiv förändring, både för våra anställda här i Örebro och för våra samarbetspartners, lokalt och globalt, tack vare dedikerat fokus mot kunder inom gruvnäring, infrastruktur och naturtillgångar, säger Jonas Albertson, VD Epiroc Rock Drills AB.

Epiroc valdes ut bland nästan 1 000 utvärderade namn. Epi är ett prefix som betyder “på” eller “vid” på latin och grekiska. Roc signalerar stabilitet och hållbarhet och rock (berg) är ett de viktigaste materialen som bolaget arbetar med.

- Vi har ett nytt namn och varumärke, men det ändrar inte det vi redan gör bra. En stor initiativförmåga och uthållighet i att ständigt driva innovation och förbättringar är en del av det som vi tar med oss från Atlas Copco till Epiroc. Vi är stolta över vår historia och våra värderingar, och dem bygger vi vidare på i det nya företaget, säger Helena Hedblom, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik, medlem av Epirocs koncernledning.

Globalt kommer Epiroc att ha ungefär 13 000 anställda och ha sitt huvudsäte i Stockholm. Örebro utgör kärnan i verksamheten och står för den centrala delen av forskning och utveckling och kommer att ha ca 2 200 anställda.

Snabba fakta

  • Atlas Copco blir två separata bolag, Atlas Copco och Epiroc
  • Epiroc bildas av affärsområdet för gruv- och bergbrytningsteknik
  • Epiroc fokuserar på kunder inom gruv- och anläggningsindustrin, infrastruktur och naturresurser
  • Epiroc får mer än 13 000 anställda över hela världen varav 2 200 i Örebro