Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Frihandel med Japan 2019

Om allt går som planerat kan EU:s frihandelsavtal med Japan träda i kraft under 2019. Det innebär att de flesta tullar kommer att avvecklas i handeln mellan företag i EU-länder och Japan. Avtalet ger också företag ökade möjligheter att delta i offentlig upphandling och mellan EU och Japan kommer det framtida samarbetet förstärkas.

– Av särskild vikt för Sverige är att Japan gått med på att ta bort tullar på trävaror. Men avvecklingen sker inte omedelbart för alla trävaror. Övergångsperioden är sju år för många produkter, för några produkter är övergångstiden ännu längre, säger Annika Widell, Kommerskollegiums ansvariga för Japan och frihandelsavtalsförhandlingarna.

Andra viktiga områden i den svenska handeln med Japan är läkemedel, medicinteknisk utrustning och fordon. I samband med förhandlingarna har EU-kommissionen arbetat för att försöka lösa olika så kallade icke-tariffära handelshinder, exempelvis tekniska handelshinder.

– Den största och viktigaste förändringen är att Japan liberaliserar mycket inom jordbruksområdet. Det har varit mycket hårt reglerat. Även där kommer det bli långa övergångstider.

Avtalet är färdigförhandlat och är nu på juridisk granskning och ska sedan översättas. Därefter ska det godkännas av Europaparlamentet och EU:s medlemsstater.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor

Avtal EU-Japan

Länk till EU-kommissionens information om avtalet mellan EU och Japan

Kontakt hos Kommerskollegium, Bilaterala och regionala avtal, Södra och östra Asien:

Annika Widell , 08-6904844

annika.widell@kommers.se