Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Örebroregionen på delad förstaplats med Göteborg på listan över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2018.

Göteborg och Örebro-regionen delar förstaplats på listan över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2018. Intelligent Logistik har sedan 2005 skapat listan som en vägledning för den som vill etablera ett centrallager för Sverige.

Karta över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2018 - källa Karta över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2018.

Listan har vuxit från 15 till 25 logistiklägen och kriterierna har förfinats. Det geografiska och demografiska läget, d v s närheten till största antalet konsumenter väger tyngst, tillsammans med kvalitet och hållbarhet i regionens samlade infrastruktur. Det gör att orter med containerhamn, närhet till effektiva vägtransportstråk och bra järnvägsinfrastruktur får starka positioner i listan.

Andra viktiga kriterium är bland annat tillkommande logistikytor (över 10 000 kvm) de senaste fem åren och hållbarhet i den samlade infrastrukturen, både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det medför att de regioner som har mest flöden via sjöfart och järnväg är starkare ur hållbarhetssynpunkt än regioner med främst eller enbart lastbilsflöden.

Örebro och Göteborg toppar listan

Örebroregionen har de senaste åren legat på andraplats på listan. I år delas alltså förstaplats med Göteborg för första gången, vilket är enormt glädjande. En anledning till förstaplatsen tros vara en stark tillväxt av logistikytor under flera år. Västerås/Köpings-regionen har tappat två placeringar under både 2017 och 2018.

Listan i sin helhet finns här för dig som vill läsa mer.