Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Affärsutvecklingscheck för internationalisering i Västmanland

Affärsutvecklingschecken underlättar för ditt företag att snabbare nå nya marknader internationellt. Ditt företag kan söka stöd om 50 000 - 250 000 kronor och ska själv medfinansiera projektet med lika mycket pengar. 

Checken kan användas till:
 • Köp av extern tjänst för att
 • Ta fram en strategi för internationalisering
 • Genomföra marknadsundersökningar
 • Söka nya samarbetspartners utomlands
 • Utbilda er inför en internationalisering
 • Utreda frågor om försäkringar, avtal, lagstiftning, patent och varumärken
 • Projektanställning (kan påbörjas efter beslut och ska vara en ny kompetens till företaget)
 • Produktanpassning och marknadsanpassning av t.ex. design, CE-märkning eller produktsäkerhet
 • Resekostnader (max 20 % av totala kostnader)
 • Mässkostnader (max 20 % av totala kostnader)

 

Checken kan INTE användas till:
 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Patentsökningar
 • Certifieringskostnader
 • Försäljning och marknadsföring

 

För att göra en intresseanmälan eller för mer information kontakta:

Visar Hoxha, Almi Mälardalen / Enterprise Europe Network
visar.hoxha@almi.se
021-10 78 23

Catrin Berglöw, Region Västmanland
catrin.berglow@regionvastmanland.se
021-481 82 77

Thor-Björn Käck

 • Projektledare
 • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Vem kan söka?
 • Företag med 2-49 anställda och tre miljoner kronor i nettoomsättning (Gäller senaste
  årsbokslut)
 • Företag med en befintlig produkt eller tjänst som ska internationaliseras
 • Företag med behov av att ta in extern kompetens för internationalisering
 • Företag med huvudsaklig verksamhet i Västmanland

 

DEADLINE INTRESSEANMÄLAN
31 MARS 2018