Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Var med och påverka EU:s och Kanadas samarbete om tjänste- och varureglering

Vad är viktigt för din organisation eller ditt företag i handeln mellan EU och Kanada?

I frihandelsavtalet mellan EU och Kanada (Ceta-avtalet) ingår ett samarbete för att förbättra och effektivisera regleringarna för varor och tjänster. Ett särskilt samarbetsforum har bildats och i sommar är det dags för ett första möte. Att hitta gemensamma prioriterade områden, reglerings- och kontrollmetoder är några av drivkrafterna i detta samarbete.

EU-kommissionen öppnar nu möjligheten för intressenter att skicka in synpunkter och förslag på vad som borde tas upp för diskussion vid sommarens möte. Senast den 16 februari ska synpunkterna vara inne hos EU-kommissionen.

Kommerskollegium, som Sveriges handelsmyndighet, vill medverka till att svenska intressenter får kännedom om möjligheten att påverka detta regleringssamarbete. Hos oss arbetar experter på Ceta-avtalet som tidigare har haft kontakt med organisationer och företag om Ceta-relaterade frågor. Har du frågor om regulativt samarbete i Ceta är du välkommen att kontakta oss.