Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Efterfrågan på Relocation Service får Handelskammaren att växla upp

Arbetsgivarnas efterfrågan av stöd i samband med rekrytering av personal från utlandet ökar. Från att ha legat på en ganska konstant nivå under ett par år fördubblades förfrågningarna efter Relocation Service under 2017.

Den stora efterfrågan innebär att Handelskammaren Mälardalen rekryterar två personer för att kunna ta emot fler uppdrag i Västmanlands och Örebro län. Idag arbetar en person heltid och ytterligare två på deltid. En av rekryteringarna är klar och en till är på gång.

- Marcus Ellervik börjar första februari och kommer närmast från Migrationsverket som är en myndighet som vi har mycket kontakt med inom Relocation Service, säger Susann Johansson som är projektledare för Relocation Service på Handelskammaren.

En av de viktigaste faktorerna för företagens tillväxt, är att rekrytera kompetent och konkurrenskraftig arbetskraft, men nästan varannan arbetsgivare har svårt att hitta den kompetens som de behöver. Det blir allt mer vanligt att rekrytera medarbetare från andra länder.

- Genom Handelskammaren Mälardalens Relocation service erbjuder vi ett professionellt bemötande av internationell arbetskraft. Vi är med i processen från start till mål. Syftet är att den nyanställde ska komma igång med sitt arbete så snabbt som möjligt, medan vi hjälper till med alla praktiska detaljer. Kostnadseffektivt för arbetsgivaren och tryggt för medarbetaren, säger Susann Johansson.

Relocation Service är en form av inflyttarservice som innehåller olika tjänster beroende på vad arbetsgivaren behöver såsom pre-visit, immigration, home search, settling in, ongoing support och departure.

- Vi ser att flera av tjänsterna kan användas även på inflyttande från övriga Sverige så på lite sikt ser vi en spännande utvecklingspotential, säger Susann Johansson.

Faktaruta

Mälardalsregionen är en region med stark tillväxt. En av de viktigaste faktorerna för att lyckas växa, är att rekrytera kompetent och konkurrenskraftig arbetskraft. Det blir allt mer vanligt att rekrytera medarbetare från andra länder.
Handelskammarens Relocationservice ger dina internationella medarbetare en bra start.
Läs mer