Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik december

Omvärldsspaningen för december månad innehåller information om nya drönarregler, Sthlm - Oslo ÅVS, Eldrivna lastfartyg i Kina och Utsläppen från tunga fordon minskar.

Flyg - Nya drönarregler ska ge färre flygstörningar

Om mindre än två månader gäller nya regler för drönare. Då får privatpersoner flyga inom kontrollerat luftrum och närmare flygplatser – något som tidigare varit strängt förbjudet.

– Det blir positivt för flygtrafiken och för drönarbranschen, säger Rémi Vesvre, ledningsstrateg för drönare på Transportstyrelsen.

Drönare har sedan de slog igenom hos privatpersoner utgjort en hotande faktor för flygtrafiken. TT har flera gånger rapporterat om händelser på framförallt Arlanda och Bromma, där kontrollzonen innefattar stora bebyggda områden, då flygtrafiken fått stängas av eftersom någon flugit drönare.

Men den 1 februari 2018 införs nya regler som ska göra livet lättare både för flyget och drönarpiloter. Lätta drönare, under sju kilo, får då flygas fem kilometer från en landningsbana högst 50 meter upp i luften även om det sker inom en kontrollzon.
Läs mer i Ny Teknik.

Mer om flyg:

 

Järnväg - "Starkt stöd för bättre tågförbindelse Oslo-Stockholm”

Under drygt ett år har Trafikverket jobbat med en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråket Stockholm-Oslo. Nu har Trafikverket publicerat den färdiga rapporten som är ett mycket viktigt steg framåt i arbetet för en bättre järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo. ”För oss berörda är det ett viktigt besked att Trafikverkets ÅVS slår fast målsättningen om en förbindelse mellan Stockholm och Oslo på max tre timmar och att man visar att det skulle skapa attraktiva pendlingsmöjligheter mellan nodstäderna i stråket” säger Jonas Karlsson, VD för Oslo-Stockholm 2.55 AB.
Läs mer i Dagens Näringsliv.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Kina sjösätter världens första eldrivna lastfartyg

Världens största eldriva lastfartyg på 2000 ton sjösattes förra månaden i staden Guangzhou.

Skeppet som tillverkats av Guangzhou Shipyard International Company Ltd kan på två timmars laddning ta sig 80 kilometer. Och två timmar är ungefär vad det tar att lasta av skeppet.

Skeppet är 70,5 meter långt och dess batteri har 2400 kilowattimmar, vilket motsvarar ungefär 40 elbilar. Topphastigheten är inte skrämmande och ligger på 12,8 kilometer i timmen – en lugn färd som ger noll utsläpp, enligt tillverkaren.

Chen Ji, , som är generalsekreterare på Guangzhou Shipyard International, uppger att skeppet huvudsakligen kommer att användas för att köra i inlandsdelen av Pärlfloden. Där det utsläppsfria skeppet ironiskt nog ska frakta kol.
Läs mer i Ny Teknik.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Utsläppen från tunga fordon minskar kraftigt

Enligt Svebio, Svenska Bioenergiföreningen har den ökade användningen av biodiesel minskat utsläppen av koldioxid från tung trafik i Sverige mycket kraftigt. De totala utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskade från 3,75 miljoner ton koldioxid till 3,33 miljoner ton koldioxid mellan 2015 och 2016. Det är en minskning med 11 procent, och förklarar nästan halva minskningen av växthusgasutsläpp i Sverige förra året.

– De svenska drivmedelsföretagen har tillsammans med de svenska åkerierna och transportbeställarna gjort ett fantastiskt jobb med att minska sin klimatpåverkan från tung trafik. Det är framför allt den ökade användningen av HVO-diesel som står bakom den här minskningen, säger Tomas Ekbom, Svebios biodrivmedelsexpert, i ett pressmeddelande

Växthusgasutsläppen minskade från alla fordonsslag mellan 2015 och 2016: från bilar med 3,3 procent, från bussar med 7,6 procent, från lätta lastbilar med 7,6 procent, från MC och mopeder med 5 procent.

– Siffrorna visar att bränslebyte från fossilt till biodrivmedel är ett snabbt och effektivt sätt att minska utsläppen av koldioxid från trafiken. Det är ett underskattat medel för att åstadkomma snabb klimatnytta, säger Gustav Melin, vd i Svebio i ett pressmeddelande.
Läs mer i Transportnet.

Mer om väg:

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev om infrastruktur och logistik? Kontakta Thor-Björn Käck.

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistik bevakning innehåller bland annat ett urval från Trafikverkets omvärldsspaning.