Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Datahantering på Promotionmorgon

Nya datalagringsdirektivet och konsekvenserna som följer var ämnet för morgonvärden Microdata, som passade på att presentera sin nya tjänst samtyck.se. GDPR, General data protection regulation, slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person och införs i maj 2018.

- Vi har tagit fram en tjänst tillsammans med advokatforman Lindahls för att hjälpa företagen att hantera det nya direktivet på rätt sätt, säger Alfred Nordkvist.

Örebroporten berättade om sin kommande kontorssatsning vid Behrn Arena "Eyraporten", Ung företagsamhet lyfte vikten av entreprenörskap i skolan och Länsteaterns VD Petra Weckström kommenterade kampanjen tystnad tagning, som följt i spåren av #Metoo.

På årets sista Promotionmorgon fick deltagarna också ta del av Örebros nya julsatsning på slottet, den magiska maskinen med premiär 2 december, och O Helga natt den 10 december där Boris Renée är en av årets artister.

Handelskammarens populära frukostmöte Promotionmorgon anordnas den sista fredagen varje månad, förutom under sommaren och i december, och är öppet för alla medlemmar. Nästa Promotionmorgon är 26 januari. Som medlemsföretag kan du också spela in en kort reklamfilm utan kostnad som visas under vinjetten "Speakers Corner". Läs mer här...

Mer om GDPR

Den 25 maj 2018 införs GDPR

GDPR ställer höga krav på hur organisationer får behandla personuppgifter. I många fall krävs samtycke för fortsatt behandling, av de registrerades personuppgifter. Det är dessutom organisationens skyldighet att bevisa vem som lämnat sitt medgivande, för vad och när. Den registrerade i fråga ska även kunna ta tillbaka sitt samtycke samt begära rätten att bli glömd.

All behandling som organisationer saknar annan laglig grund för kräver giltiga samtycken för fortsatt behandling av den registrerades personuppgifter. Ett samtycke behöver lämnas separat per användningsområde och syfte. Det ska dessutom var enkelt att förstå och otvetydigt formulerat.

I enlighet med den nya förordningen kan överträdelser leda till viten upp till 4 procent av global omsättning. Det kan därför bli väldigt dyrt att inte ha giltiga samtycken.