Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Påverka förslag på nya tullfria insatsvaror

Nu finns en sammanställning över de insatsvaror som kan bli tullfria från den 1 juli 2018. Tillverkar ditt företag någon av varorna på listan? Anser du i så fall att tullfrihet kan störa den egna tillverkningen? Kontakta Kommerskollegium senast 23 november för en vidare diskussion.

Varje halvår godkänner Europeiska rådet nya tullättnader i form av tullsuspensioner och tullkvoter för ett stort antal insatsvaror på begäran av företag inom unionen. En tullsuspension innebär att den normala tullen för en vara upphävs under fem år. En förutsättning för att en sådan tullättnad ska beviljas är att det inte finns någon tillverkning av en identisk eller liknande vara inom EU eller Turkiet. En tullkvot fungerar på liknande sätt, men gäller endast import av en begränsad kvantitet.

Kommerskollegium uppmanar därför dig som är producent att se över listan med förslag. Listan omfattar bland annat insatsvaror inom maskinindustrin, plast- och kemiindustrin och metallindustrin. Observera att varubeskrivningen är på engelska.

Lämna in opposition/invändning

Finns din vara eller en liknande vara med på listan? Anser du i så fall att tullfrihet kan störa den egna tillverkningen? Då har du rätt att lämna in en opposition som kan leda till att tullsänkningen inte träder ikraft. Kontakta Maria Johem på Kommerskollegium senast den 23 november för en vidare diskussion.

Ansök om tullättnader

Du vet väl att du som importera råvaror eller andra insatsvaror kan ansöka om nya tullättnader i form av tullsuspension? Grundkravet är att varorna inte finns tillgängliga inom EU eller Turkiet.