Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Smart stad - ett självförsörjande system

Behöver vi kontor i framtiden och är det idé att bygga sjukhus när tekniken flyttar ut vården till hemmet? Det var några frågor som lyftes på Framtidsrådets andra träff.

Fokus på träffen låg på Örebroregionens utveckling 2050. För att få igång tankar och diskussioner bland de deltagande företagen hade två inspirationstalare bjudits in. Professor Christina Öberg pratade om hur den smarta staden i framtiden är ett självförsörjande system.

- Hållbarhetstänket är självklart idag och integreras med tekniska lösningar men frågan är vad nästa drivkraft i samhällsutvecklingen blir, säger Christina Öberg.

Människans roll och beteenden var också något som diskuterades. Städerna fortsätter att växa och vi trängs på allt mindre yta. Fler funktioner flyttar med digitaliseringens hjälp till hemmet eller andra platser, men behovet av att mötas kommer fortfarande att finnas. Självkörande bilar innebär nya möjligheter i stadsbilden.

- Bygg mötesplatser istället för parkeringar, föreslog Johan Cedermark från Brightn.

Framtidsrådet

Framtidsrådet är nätverket för dig som vill vara med och bygga framtidens Örebroregion med sikte på 2050. Genom att samla samhällsbyggnadsaktörer med olika perspektiv och kunskap blickar vi tillsammans framåt och utforskar hur Örebro kan utvecklas till en av landets mest attraktiva regioner. Ni kommer att ta del av senaste trenderna och forskningen som ni kan använda i utvecklingen av er verksamhet, men det är också en möjlighet att presentera hur ni ser på Örebros framtid och påverka utvecklingen.

Nästa träff är i mitten av december.

Vill du veta mer? - kontakta Jenny Emerén