Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Kommerskollegium utreder svenska handelsintressen inför brexit

Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att ta fram ett fördjupat underlag inför EU:s förhandlingar om framtida handelsrelationer med Storbritannien efter brexit. Uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2018.

Kommerskollegium ska, på basis av en ekonomisk analys av både varu- och tjänstehandeln, göra fördjupade analyser inom de sektorer som är särskilt viktiga för svensk ekonomi och sysselsättning. Utredningen ska analysera hur olika framtida regelverk kan påverka handeln inom dessa sektorer och om det finns lösningar som kan vara önskvärda.