Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Inspiration för nyfikna företagare

Alexander Bard och Colin Moon föreläste om digitaliseringens möjligheter till internationella affärer och vikten av att förstå olika kulturer och anpassa sin affärskommunikation på Regionalt exportcenter i Örebro läns internationaliseringsdag.

Alexander Bard och Colin Moon föreläste om digitaliseringens möjligheter till internationella affärer och vikten av att förstå olika kulturer och anpassa sin affärskommunikation på Regionalt exportcenter i Örebro läns internationaliseringsdag.

Förutsättningarna har aldrig varit bättre för företag som vill ut på den internationella marknaden. Trots det är bara cirka 10% av Sveriges företag internationaliserade. Därför har regeringen tagit fram en exportstrategi och satsar på regionala exportcenter.
- Ge er ut, det är bara att testa, sade Alexander Bard som bland annat berättade att han under en period medvetet skrev musik på engelska för att tvinga sig själv ut på den internationella marknaden.

Tanken med dagen var att inspirera företagare som är nyfikna på den internationella marknaden.

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel

Faktaruta

Bakom inspirationsdagen står aktörerna som ingår i nybildade Regionalt exportcenter i Örebro län: Handelskammaren Mälardalen, Almi, EEN, Business Sweden, Region Örebro län och EKN.

Sedan tidigare finns ett liknande samarbete i Västmanland. Mer information finns på verksamt.se