Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Arbetsmarknadskunskap för vuxna

Handelskammarens satsning på Arbetsmarknadskunskap för unga i hela Örebro län fortsätter och nu erbjuder vi även föreläsningar för vuxna. Örebro kommun är först ut med ett 50-tal föreläsningar.

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden erbjuder Örebro kommun olika arbetsmarknadsaktiviteter som ska hjälpa deltagna att skaffa jobb eller förbereda sig för utbildning. Insatserna består bland annat av vägledning, praktik och provanställning och nu är Handelskammarens föreläsningar i Arbetsmarknadskunskap en del i erbjudandet.

- Vi ska genomföra ungefär 5o föreläsningar för olika grupper som får tillgång till stödet, men också för personer på Komvux och Yrkesvux i Örebro kommun, säger Oskar Axelsson som är projektledare för Arbetsmarknadskunskap.

Föreläsningarna hålls på Praktikcentrum i Vivalla för deltagare från Försörjningsstöd och på Risbergska skolan för elever på Komvux och Yrkesvux.

- Vi utgår alltid från individens situation och kommer med kunskap från arbetsgivarnas perspektiv. Vi pratar om riktiga jobb hos riktiga arbetsgivare på ett inspirerande sätt. Vi tänder hopp, berättar Oskar Axelsson.

Många vuxna som är långt från arbetsmarknaden har precis samma dilemma som ungdomar. Var finns jobben nu och i framtiden? Vilka utbildningar behöver jag för att få jobb? Vad kan jag göra för att bli attraktiv?

- På föreläsningarna får deltagarna kunskap om arbetsmarknaden och lär sig mer om vad arbetsgivarna efterfrågar när det gäller erfarenhet och mjuka frågor, som personliga egenskaper, så att de blir motiverade och kan göra medvetna val för jobb och studier i framtiden, säger Oskar Axelsson.

Föreläsningarna kretsar kring fyra olika ämnen: utbildning, attityd, erfarenhet och att söka information. Deltagarna får veta mer om vilka utbildningar som matchar de jobb som finns nu och i framtiden. De får också lära sig hur de kan söka information om hur läget på arbetsmarknaden förändras med tiden.

Men det räcker inte med rätt utbildning för att kunna skaffa ett jobb. Därför pratar man en hel del om mjuka faktorer som personlig lämplighet, social kompetens, vikten av att ta initiativ och ansvar och även enkla saker som att komma i tid och göra det man lovar. Allt det här är förmågor som man kan träna upp och samtidigt bli mer intressant på arbetsmarknaden. För att sedan ta det hela vägen får deltagarna också lära sig hur de kan koppla samman sina egna förmågor med sina erfarenheter, oavsett vad man tidigare har gjort, och göra det till en konkurrensfördel och en motivation för sig själv.

- För att få en dubbel effekt av föreläsningarna så deltar också handledare, arbetsledare och lärare. Det ökar möjligheterna för att diskussionen ska fortsätta efteråt. Om vi får någon att ställa nya frågor så har vi lyckats, säger Oskar Axelsson.

Handelskammaren Mälardalen driver satsningen på Arbetsmarknadskunskap för att på sikt bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden.

- Det finns nästan 9 000 olika yrken i Sverige idag och vi brukar säga att vi är en bro mellan deltagarna och arbetsgivarna som hjälper människor att se nya och kanske oväntade möjligheter på arbetsmarknaden, avslutar Oskar Axelsson.

Projekt Arbetsmarknadskunskap

  • Vi pratar om framtid och jobb.
  • Vi har träffat 24 000 ungdomar mellan 13-19 år i hela Örebro län.
  • Projektet har pågått i 3 år.
  • Nu vänder vi oss också till vuxna.