Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Det är bara att köra! - Fossilfritt!

När Örebro Klimatarena bjöd in till frukost om fossilfria drivmedel fick deltagarna veta mer om hur man ska tänka om man vill byta ut diesel eller bensin och vilket fossilfritt drivmedel som passar företagets kör- och transportbehov bäst. Per Wollin, från projekt Biodriv Öst, berättade om olika fossilfria drivmedel och deras egenskaper.

Per Wollin har lång erfarenhet av att arbeta med transportsektorns omställning till fossilfrihet. Bland annat har han arbetat vid Energimyndigheten med att utveckla Hållbarhetskriterierna för biodrivmedel samt vid Naturvårdsverket med den nationella strategin för omställningen av transportsektorn. Per arbetar i projektet "Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige" samt med utvecklingen av BioDriv Öst.

- Industrin är till 80 % beroende av fossila bränslen och målet är att minska utsläppen med 30 % till 2030. Man kan göra en hel del genom att byta ut diesel eller bensin till fossilfritt drivmedel, säger Per Wollin

Miljö - ekonomi - praktik - en översikt

Som stöd för beslut visade Per Wollin en översikt över hur olika drivmedel påverkar miljö, ekonomi och praktiken jämfört med fordon som drivs med bensin eller diesel.

Elfordon batteri

Miljö - Inga utsläpp av NOx eller partiklar, minskat buller, förnybar el till laddning, klimatpåverkan vid produktion av batterierna.

Ekonomi - Lägre kostnad för service och drivmedel, högre inköpskostnad, supermiljöbilspremie, lägre fordonsskatt, extra kostnad för laddbox, större premie från 1 juli 2018 (förslag).

Praktik - Har du körmönster som passar bilens verkliga räckvidd, laddbox där bilen kan stå över natten? Det finns få fordon men utvecklingen är snabb.

Gasfordon

Miljö - Lägre utsläpp av NOx och partiklar, mindre buller jämfört med diesel, biogas har låg klimatpåverkan - ofta baserat på avfall, bidrar till en cirkulär ekonomi och andra samhällsmål, ofta svenskt ursprung.

Ekonomi - Något högre kostnader för service, något lägre drivmedelskostander än bensin, något högre inköpskostnad, lägre fordonsskatt, bonus från 1 juli 2018 (förslag).

Praktik - Det behövs tankställe på rimligt avstånd, lång räckvidd - kan använda bensin i områden utan fordonsgas, många typer av fordon.

E85-fordon

Miljö - Minskad klimatpåverkan - hög andel förnybart i drivmedlet, produceras från många olika råvaror och ursprungsländer.

Ekonomi - Lägre drivmedelskostnader än bensin, jämförbar inköpskostnad, lägre fordonsskatt.

Praktik - Det finns bara 1 fordon - VW Golf, många tankställen.

Dieselfordon med HVO

Miljö - Minskad klimatpåverkan med hög andel förnybart i drivmedlet, produceras oftast med restprodukter, stor andel importerat, begränsade tillgång på hållbara råvaror.

Ekonomi - Samma pris som dieseel, högre fprdonsskatt på nya lätta fordon från 1 juli 2018 (förslag).

Praktik - Få personbilar är godkända för HVO100, fungerar i princip som vanlig diesel - det går att köpa försäkringar, få tankställen men snabb utveckling.

Elfordon bränslecell

Miljö - Inga utsläpp av NOx eller partiklar, minskat buller, vätgas producerad från förnybar el.

Ekonomi - Något lägre drivmedelskostander, hög inköpskostand, supermiljöbilspremie, lägre fordonsskatt, högre premie från 1 juli 2018 (förslag).

Praktik - Det finns få tankställen men fler är på väg, få fordon men det satsas stort i Asien.

Laddhybrider

Miljö - Inga utsläpp av NOx eller partiklar, minskat buller vid ren eldrift, förnybar el till laddning, klimatpåverkan vid produktion av batterierna, utsläpp ungefär som en vanlig bensin- eller dieselbil när elen är slut.

Ekonomi - LÄgre drivmedelskostander, högre inköpskostand, supermiljöbilspremie, lägre fordonssaktt, extra kostand för laddbox.

Praktik - Du behöver ha ett körmönster som passar en bil med litet batteri ochen laddbox där bilen står över natten, det finns få fordon men utvecklingen är snabb.

Örebro Klimatarena

Örebro Klimatarena är en mötesplats för aktörer inom näringslivet, som vill gå före och är engagerade i energi- och klimatfrågor. Klimatarenan är ett samarbete mellan Handelskammaren Mälardalen, Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och Örebro kommun.

Länkar

Jämför olika fordon med Konsumentverkets Bilsvar

Sök bidrag till klimatinvesteringar med Klimatklivet

Allt om miljöfordon

Hitta tankställe och laddplats