Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Northvolts forskningsanläggning till Västerås

Den stora tillverkaren av batterier har valt att bygga sin nya forskningsanläggning i Västerås. Nya produkter och nya lösningar kommer att utvecklas här. Planen är att forskningsanläggningen ska stå klar 2019.

Den nya forskningsanläggningen innebär mellan 300 och 400 nya arbetstillfällen.
- Vi välkomnar denna etablering och ska givetvis se om våra tjänster inom Relocation service och talangrekrytering vi kan bidra till att underlätta rekryteringen av den kompetens som behövs, säger Jenny Emerén VD på Handelskammaren Mälardalen

Fabriken för produktion av batterier kommer att byggas i Skellefteå där det finns tillräckligt mycket elkraft, men utvecklingen och utbildningen sker i Västerås.
- Vi stärker oss inte bara som en kunskapsintensiv plats utan det kan också bidra till fler internationella etableringar, säger Anna Holmström Handelskammarens platschef i Västerås