Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik september

Omvärldsspaningen för september månad innehåller bland annat, Autonoma passagerar-drönaren som utmanar som ”den bästa i världen”, Siemens och Alstom för samman sina tågverksamheter, Ostkusthamnar i samverkan - ”Det behövs styrmedel som främjar sjöfarten” och Volvo ska konkurrera med gasmotor.

Flyg - Autonoma passagerar-drönaren utmanar som ”den bästa i världen”

Passenger Drone tar två passagerare och har 16 elmotorer som ger en flygtid på 25 minuter i 70km/h. Bolaget som utvecklat drönaren hävdar att de har skapat världens mest avancerade farkost i segmentet.

Chassit är gjort av kolfiberkomposit, och storleken är något större än en kompaktbil. Ljudvolymen på motorerna är låg. Passagerarna väljer sin destination på en pekskärm, sedan sköter drönaren resten. Men när som helst kan passagerna välja att ta över kontrollerna och flyga manuellt.
Läs mer i NyTeknik.

Mer om flyg:

 

Järnväg - Siemens och Alstom för samman sina tågverksamheter

Franska tågtillverkaren Alstom går ihop med den tyska jätten Siemens tågverksamhet. Det nya bolaget kommer heta Siemens Alstom. Anledningen till sammanslagning beror på hårdare konkurens. Innan köpet blir av måste det godkännas av både ägare och myndigheter.

Idag har båda företagen en gemensam försäljning på 150 miljarder kronor.
Läs mer på Transportnet.

Mer om järnväg:
 • Järnvägsbranschen i gemensamt upprop för utbildningar. Transportnet
 • DEBATT: Sveriges alla Handelskammare: ”Gör upp om infrastrukturen över blocken”. Maria Rankka vd Stockholms Handelskammare, Jenny Emerén vd Handelskammaren Mälardalen, Stephan Müchler vd Sydsvenska Handelskammaren m.fl. Dagens Samhälle
 • Hundratals lokförare sökes – slutar i förtid. Dagens Näringsliv
 • Debatt: Höghastighetstågen måste gå snabbt. HG Wessberg & Catharina Håkansson Boman förhandlare, Sverigeförhandlingen. Dagens Industri

 

Sjöfart - ”Det behövs styrmedel som främjar sjöfarten”

I Trafikverkets förslag till nationell transportplan ses sjöfarten som en del av lösningen för att minska trängsel på vägar och avlasta järnvägen.
Som Ostkusthamnar i samverkan tidigare påpekat menar myndigheten att en överflyttning till sjöfart inte i regel begränsas av hamnarnas kapacitet, utan snarare av att överflyttning av dagens lastbilstransporter i de flesta fall blir dyrare på grund av omlastningskostnader.
Trafikverket konstaterar därför att styrmedel som Eco-bonus ses som möjliga vägar att uppnå detta syfte. För att främja överflyttningen föreslås även åtgärder i befintliga farleder, så som muddrings- och trimningsinsatser.
Trafikverket lyfter vidare hur det inrikes godstransportarbetet väntas öka med 74 % från 2012 till 2040, vilket innebär en ökad belastning på infrastrukturen.
Källa: Ostkusthamnar i samverkan & Infrastrukturnyheter
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om sjöfart:
 • Efter konflikten - APM tar in bemanningsföretag. Transportnet
 • "Exponentiell utvecklingskurva för autonom sjöfart". Lighthouse
 • Wärtsilä fjärrstyrde fartyg på 800 mils avstånd. Lighthouse
 • Rolls-Royce och Google ska göra AI-system för fartyg. DiGITAL
 • Självkörande skepp är snart här. Transportnet

 

Väg - Volvo ska konkurrera med gasmotor

Volvo har utvecklat en motor som är anpassad för att köra på flytande gas och som också kan användas i tunga lastbilar. Den nya motorn reducerar enligt Volvo utsläppen av koldioxid med mellan 20 och 100 procent, beroende på om man kör naturgas eller biogas.

Skillnaden på Volvos nya motor och befintliga gasmotorer är att denna motorn kommer upp i de hästkrafter man behöver när man kör tunga laster i långa distanser. Volvo jobbar även parallellt med elektrifiering av mindre lastbilar.
Läs mer i Sydsvenskan.

Mer om väg:

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev om infrastruktur och logistik? Kontakta Thor-Björn Käck.

Thor-Björn Käck

 • Projektledare
 • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Trafikverket en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistik bevakning innehåller bland annat ett urval från Trafikverkets omvärldsspaning och ingår i Handelskammarens infrastruktur- och logistiknyhetsbrev.