Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelskammaren öppnar nytt kontor för första gången på över 100 år

I slutet av september öppnade Handelskammaren Mälardalen ett nytt kontor i regionen för första gången på över 100 år. - Kontoret ligger i Karlskoga och vi ser verkligen fram emot att kunna samarbeta på ett helt nytt sätt med Karlskogas näringsliv, säger Handelskammarens vd Jenny Emerén.

Anna Danielsson från EPOS Träindustri med Handelskammarens Mikael Wass och Jenny Emerén.

Drygt 50 representanter från Karlskogas näringsliv slöt upp på Handelskammarens invigning som hölls på Bofors Hotel, bara några hundra meter från det nya kontoret som ligger på Dammbrovägen 5. Firandet startade med kaffe och tårta och sedan presenterade Bengt Roström från Nordea de senaste rapporterna om Örebroregionens utsikter. Han guidade också publiken genom Brexit, situationen i Nordkorea, Trump-administrationens politik och utmaningarna inom EU och konstaterade att det trots allt är en god ekonomisk tillväxt i en orolig omvärld.

Handelskammarens Anette Holm som arbetar som projektledare inom kompetensförsörjning föreläste om hur arbetsgivare kan göra för att bli mer konkurrenskraftiga på kompetensmarknaden. Det handlar om att locka nya medarbetare med ett bra liv - ett bra jobb på en bra arbetsplats räcker inte längre.

Invigningen avrundades med en rapport från påverkansarbetet för en utbyggnad av järnvägen mellan Stockholm och Oslo.

- En ny järnväg skulle absolut stärka Karlskogas näringsliv och är dessutom självfinansierad enligt SWECOs nyttoanalys. Investeringen skulle kosta 55 miljarder och genast ge tillbaka direkta effekter motsvarade 67 miljarder, berättar Jenny Emerén.

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel

Nytt Kontor i Karlskoga

Du hittar oss på Dammbrovägen 5, torsdagar är vår Karlskogadag. Kontakta Mikael Wass som är vår man i Karlskoga eller någon av oss andra som jobbar på Handelskammaren Mälardalen så ses vi där.