Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik augusti

Omvärldsspaningen för augusti månad innehåller bland annat, Tyskland överväger en slopad flygskatt, Trafikverket föreslår järnvägssatsningar, Positiv Miljödom för Mälarhamnar samt Scania vill ersätta transportförmedlare.

Flyg - Tyskland överväger slopad flygskatt

Tysklands finansminister vill skrota flygskatten, uppmärksammar flygbranschens sajt Flygtorget.
Flygbolagen och facken har länge kritiserat skatten som en nackdel för de tyska företagen. Att ta bort den kommer att stärka de tyska flygbolagens konkurrenskraft i Europa, sade finansminister Birgitte Zypries i en intervju med Handelsblatt nyligen enligt Flygtorget.
Tyskarna har haft flygskatt i sex år. Andra länder som har flygskatt är Storbritannien, Norge och Österrike.

Läs mer i Dagens Näringsliv.

Mer om flyg:

 

Järnväg - Trafikverket föreslår järnvägssatsningar

Den 31 augusti överlämnade Trafikverket sitt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018-2029 till infrastrukturminister Tomas Eneroth.
– Investeringar i infrastruktur är smart jobbpolitik, smart näringspolitik, smart miljöpolitik och det öppnar upp för byggandet av nya bostäder. Jag är glad att kunna ta emot detta mycket omfattande förslag till nationell plan samtidigt som den från och med idag går ut på en öppen remiss, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.
Med en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än i förra planperioden, ska förslagen i den nya nationella planen ”värna kvaliteten i den befintliga infrastrukturen och möta framtidens behov av ett modernt och hållbart transportsystem.” Den ska också bidra till ”ett Sverige som håller ihop och ett fossilfritt välfärdsland och där näringslivet har goda förutsättningar.”
– Regeringen gör en rekordstor satsning på järnvägsunderhåll. Det ska vara möjligt att bo, leva och verka i alla delar av landet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
I Trafikverkets uppdrag att ta fram en nationell trafikslagsövergripande plan ingår också att väga in förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande.
Samtidigt som den nationella trafikslagsövergripande planen överlämnades till regeringen skickade Trafikverket ut den på öppen remiss fram till den 30 november. Alla remissynpunkter kommer att sammanställas och utgöra ett viktigt underlag för den fortsatta hanteringen. Under våren 2018 kommer regeringen att presentera den slutliga planen.

Läs mer på Transportnet.

Mer om järnväg:
  • Mälardalsrådet: ”Satsa på pendlarna – inte höghastighetsjärnvägen”. Dagens Näringsliv
  • DEBATT: Miljöpartiet: Så kan vi låna till tågen. Karolina Skog, miljöminister (MP), Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP), Janine Alm Ericson, riksdagsledamot (MP). Dagens Industri
  • MTR går som tåget. Transportnet
  • Swedtrain: ”Satsningar på järnväg bygger moderna och attraktiva samhällen”. Dagens Näringsliv

 

Sjöfart - Positiv miljödom för Mälarhamnar

Mark- och miljödomstolen har beviljat Västerås stad och Köpings kommun att muddra i respektive hamn samt behandla muddermassorna. Arbetet genomförs för att öka säkerheten för lastfartyg på Mälaren samt för att kunna ta emot större lastfartyg med större godsvolym. På land förstärks kajerna och får nya spåranslutningar.
– Det glädjer oss att utslaget i Mark- och miljödomstolen är positivt. Det betyder att vi kan arbeta vidare i Mälarprojektet och utveckla hamnarna i Västerås och Köping, säger Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås stad.'

Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Scanias skötebarn vill ersätta transportförmedlare

Genom sitt riskkapitalbolag, Scania Growth Capital, satsar Scania ett miljonbelopp i EURO på Berlinbaserade IT-företaget Sennder. Scania kallar bolaget en digital speditör.
Företagets programvaruplattform gör det möjligt för köpare och utförare av transporter att hitta varandra på effektivare sätt, genom att rik information görs tillgänglig i realtid. Tjänsten ansluts till befintliga transporthanteringssystem hos åkerier och fraktköpare via så kallade API:er, så att informationen där automatiskt ska bli synlig för fler. Tanken är att användarna på bägge sidor ska spara pengar på minskat manuellt och pappersbaserat arbete – och genom att dagens mellanhänder inom transportförmedlingen blir överflödiga.
– Digitalisering är en av de starkaste förändringskrafterna inom ekosystemet för transport och logistik. Investeringen i Sennder ligger i linje med vår strategiska inriktning och vår satsning på att hjälpa kunderna att digitalisera sin affär och verksamhet, säger Scanias ansvarige chef Daniel Wedberg i företagets pressmeddelande.

Läs mer i Transportnytt.

Mer om väg:

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev om infrastruktur och logistik? Kontakta Thor-Björn Käck.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Trafikverket en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistik bevakning innehåller bland annat ett urval från Trafikverkets omvärldsspaning och ingår i Handelskammarens infrastruktur- och logistiknyhetsbrev.