Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Sveriges transportsystem riskerar bli lapptäcke

Trafikverket kom idag med sitt förslag till hur pengarna för vägar och järnvägar ska fördelas de närmaste drygt tio åren. Det stora frågetecknet inför nationell plan har varit höghastighetstågen. Trafikverket föreslår att man bygger för 250 km/h istället för högre hastigheter. Man ser ingen anledning till att bygga för mer kapacitet än vad man inom överskådlig framtid kommer att kunna nyttja.

Den totala budgeten fram till 2029 handlar om 622,5 miljarder, men pengarna räcker inte till att uppnå den funktionalitet i transportsystemen som behövs.

- Tyvärr tycks man inte se infrastrukturen som den investering som det verkligen är utan fokuserar mer på kostnader än nyttoeffekter. Trafikverkets förslag till nationell plan är spretig och räcker inte till, säger Jenny Emerén på Handelskammaren Mälardalen.

När det gäller Västmanlands och Örebro län märks det tydligt. Trafikverket vill sätta av 839 miljoner kronor till att bygga ut E18 till tvåfilig motorväg mellan Köping och Västjädra, samtidigt vill man senarelägga färdigställandet av dubbelspåret mellan Hallsberg och Mjölby. Satsningen på dubbelspår mellan Hovsta och Arboga och ombyggnad av Hjulstabron saknas helt.

- Det är ett stort problem att man inte har resurser att bygga hela stråk utan bygger etappvis. Sveriges transportsystem håller på att bli ett lapptäcke. Det är dags att tänka mer visionärt kring vår infrastruktur och samarbeta över blockgränserna, säger Jenny Emerén.

Förslag nationell plan 2018-2029

Faktaruta

Regeringen ger direktiv för den nationella planen, Trafikverket gör ett förslag och regeringen fastställer planen.