Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelsministermöte Sverige-Saudiarabien: Vilka hinder för handeln ska tas upp?

Bedriver ditt företag handel med varor, tjänster eller gör investeringar i Saudiarabien? Har ni stött på handelshinder och problem när ni gör affärer med eller i Saudiarabien? Låt Kommerskollegium veta!

I oktober 2017 planeras ett handelsmöte på ministernivå mellan Sverige och Saudiarabien. Kommerskollegium har fått i uppdrag att ge regeringen ett underlag inför mötet som bland annat ska diskutera problem som svenska företag upplever i sin handel med Saudiarabien. Syftet är att hitta lösningar och underlätta handeln för företagen.

Lämna förslag och synpunkter senast den 1 september.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor