Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Påverka EU:s nya frihandelsavtal med Australien, Chile och Nya Zeeland

I höst kommer EU inleda förhandlingar om nya frihandelsavtal med Australien, Nya Zeeland och Chile.

Nu öppnar Kommerskollegium möjligheten för företag samt organisationer, som representerar det civila samhället och arbetsmarknadens parter, att lämna synpunkter och önskemål inför dessa förhandlingar.

Lämna förslag och synpunkter.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor