Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Almedalen 2017 - tillfälle för både inspiration och påverkan

Almedalsveckan 2017 går in på sista dagarna. Under veckan har över 4000 seminarier erbjudits och ca 1800 arrangörer har medverkat. En enorm möjlighet till kompetensutveckling och omvärldsbevakning erbjuds parallellt från morgon till kväll. På plats finns politiska partier, lobbyorganisationer, branschföreningar, näringslivsorganisationer men också civilsamhället och idrottsrörelsen finns med för att lyfta sina viktigaste frågor på nationell nivå.

Almedalsveckan spelar en viktig roll för Gotland där det bor 58 000 personer till vardags. Men Almedalsveckan är långt ifrån vardag. Sociala medier är fyllda av livesändningar, analyser och bilder från de olika eventen. Människor inleder nya samarbeten, sluter affärsöverenskommelser och utbyter
erfarenheter om hur den egna regionen eller företaget kan utvecklas vidare i den enorma globala konkurrensen
Handelskammaren Mälardalen arrangerade på tisdagen en paneldiskussion med rubriken ”Kompetensförsörjning och infrastruktur i vår växande och attraktiva region”.

Mälardalens näringsliv har svårt att hitta rätt kompetens. Fler civilingenjörer behövs, sjuksköterskor och vårdpersonal, lärare, svetsare. Listan kan göras lång. För att lyckas lösa utmaningen, måste arbetsgivarna kunna erbjuda ett så attraktivt paket som möjligt.
En intressant tjänst är en självklarhet, men även boende, fungerande pendlingsmöjligheter, utbud av kultur, idrott och handel är lika viktigt för individen. Hela livet måste fungera. Här har vi en bit kvar. Vi måste hjälpas åt att se till så att vårt Mälardalserbjudande blir så attraktivt som möjligt i den stora globala konkurrensen om talanger och arbetskraft. Vi måste se till att gods och människor kommer fram i tid. Då krävs tillförlitliga transporter, att tågen går i tid. Sjöfarten behöver blir konkurrenskraftig för näringslivet, så att vi kan avlasta våra vägar och järnvägar till förmån för persontrafiken. Alternativa finansieringslös

ningar för att finansiera satsningen Oslo-Stockholm är nödvändiga. Vi har inte råd att vänta. Den nyttoanalys som presenterades i Almedalen av Oslo-Stockholm 2.55 bolaget visar att när vi minskar restiden mellan Oslo-Stockholm och städerna däremellan skapas 360 000 nya arbetstillfällen i vår region. Det är dags att öka investeringstakten. Vi lär av redan genomförda goda exempel såsom Öresundsbron, och löser utmaningen tillsammans.

Stort tack till ABB, Mälarhamnar, Oslo-Stockholm 2.55, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Mälardalens Högskola och SAAB för att ni deltog i vår paneldiskussion under Almedalsveckan. Tack till Region Västmanland och ni andra företagsaktörer som medverkade från Västmanland.
Nu fortsätter vi arbetet på hemmaplan, tillsammans för att göra verkstad.

Oslo-Stockholm 2.55

En driftsäker och snabb järnvägsförbindelse där resan tar högst tre timmar mellan Oslo och Stockholm. Det är visionen för bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB.