Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Migrationsmyndigheten snabbar på arbetstillstånd

Relocation Service är Handelskammarens uppskattade tjänst för företag som rekryterar internationell arbetskraft. En viktigt del är ansökning och förlängning av arbetstillstånd. Under en period har handläggningstiderna hos Migrationsmyndigheten vida överstigit de 5 arbetsdagar som utlovats i överenskommelse om certifiering med Handelskammaren Mälardalen. Som mest har det tagit närmare ett halvår.

Efter debattartiklar och påtryckningar anordnades till sist ett möte, där även andra certifierade aktörer deltog. Resultatet blev att Migrationsmyndigheten lovade att förstärka sina resurser och rutiner. Certifieringen ska vara ett prioriterat snabbspår för ärenden som är färdiga för beslut, dvs kompletta ärenden, och besked ska ges inom 10 eller 20 dagar.
- Vi har testat ett par förstagångsansökningar efter mötet och fått beslut inom den utlovade tiden, vilket är oerhört glädjande, säger Susann Johansson på Handelskammaren Mälardalen.