Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelskammaren växlar upp infrastrukturfrågorna

Idag samlas Västmanlands kommuner, regionen, Handelskammaren Mälardalen och olika organisationer i Västerås för att diskutera hur infrastrukturpengarna ska användas på bästa sätt. Västmanland har ett strategiskt läge med närhet till Stockholm. Här finns också goda transportförutsättningar med tillgång till samtliga fyra transportslag – järnväg, väg, flyg och sjöfart. Inte desto mindre riskerar Västmanland att på sikt hamna i skuggan av en tydlig nord-sydlig axel österut.

Det menar Handelskammaren Mälardalen, som nu intensifierar sitt arbete för en förbättrad transportinfrastruktur.

- Vi har byggt upp vår interna kompetens under en period och det har gjort att vi kunnat bidra med viktiga inspel i åtgärdsvalsstudier och dialogmöten. Dagens möte är ett exempel, men vi satsar också på debattartiklar och medverkan i Almedalen i sommar, säger Handelskammaren Mälardalens VD Jenny Emerén.

I dagsläget finns inga pengar avsatta till större infrastrukturinvesteringar i Västmanland, men Handelskammaren ser en stor potential i att man dels bygger ut järnvägen mellan Stockholm och Oslo och att man färdigställer E18 så att det blir fyra körfält mellan Västerås och Köping.

- Vi inser att det är en statlig uppgift att finansiera denna typ av objekt, men uppmanar regionens ansvariga politiker och tjänstemän att göra allt man kan för att få till lösningar här. Kortare restider och ett tillförlitligt tågsystem ger bättre rekryteringsmöjligheter, effektivare leveranser och godstransporter, bättre tillgänglighet till kunder och nya marknader, säger Jenny Emerén.

Förra året genomförde Handelskammaren Mälardalen och Handelskammaren Värmland en undersökning som visade att 6 av 10 företag anser att de skulle få förbättrade affärsmöjligheter om tågsträckan Stockholm-Oslo förbättrades. Resultatet blev kampanjen kom fram i tid. Sedan årsskiftet har man kompletterat med närmare 100 företagsbesök där tillgänglighet och infrastruktur har varit en viktig fråga. Ett 25-tal företag ingår också i Infrastruktur- och LogistikArenan, ILA, en arena mellan näringslivet och offentliga aktörer i Västmanland. ILA projektleds av Handelskammaren Mälardalen.

- Vi har identifierat ett antal utmaningar som vi nu lyfter fram och försöker synliggöra, säger Thor-Björn Käck, infrastrukturstrateg på Handelskammaren Mälardalen och koordinator för ILA.

 

Viktiga noder och stråk som Handelskammaren Mälardalen vill arbeta för:

 • Stockholm inklusive Arlanda
 • Mälarregionens viktigare nodstäder; Eskilstuna, Uppsala, Linköping/Norrköping, Örebro samt kopplingen till Dalarna.
 • Göteborg och vidare ut i Europa/världen
 • Köpenhamn/Malmö och vidare ut i Europa/världen
 • Oslo/Karlstad

Handelskammaren Mälardalens 8-punktslista utan inbördes prioriteringsordning:

 • Utbyggd kollektivtrafik för tillförlitlig pendling i länet och storregionen
 • Dubbelspår runt Mälaren och förstärkt kapacitet för person- och godstrafik.
 • Få till järnvägslösningarna Västerås-Ludvika (mötesspår) och Dalabanan.
 • Förstärkt infrastruktur på land till Mälarhamnar för ökad användning av sjöfart
 • Förstärkt kapacitet för ökad säkerhet och tillgänglighet på vägstråket (E18/E20) mellan Stockholm och Göteborg via Mälardalen.
 • Mötesfri väg till Eskilstuna (Riksväg 56)
 • Säkerställa en hög tillgänglighet till internationellt reguljärflyg
 • Snabbare förbindelse till Arlanda
 • Snabbare förbindelse till Uppsala, både från Västmanland och Dalarna

Thor-Björn Käck

 • Projektledare
 • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Om Handelskammaren Mälardalen

Handelskammaren Mälardalen är en privat näringslivsorganisation som ägs och styrs av medlemsföretagen i Västmanlands och Örebro län. Uppdraget är att företräda och främja regionens företag så de får bästa möjliga förutsättningar för tillväxt. Fokusområden är infrastruktur, kompetensförsörjning och internationell handel.