Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik juni

Omvärldsspaningen för juni månad innehåller bland annat, Råd för utveckling av Arlanda, Oslo-Sthlm har unika förutsättningar, självstyrande sjöfart verklighet på Östersjön år 2025 samt tydligare regler för cabotage.

Flyg - Råd inrättas för långsiktig utveckling av Arlanda

I Regeringens flygstrategi som lanserades i januari aviserade man att man ska tillsätta ett råd för utvecklingen av Arlanda flygplats, luftrummet och anslutande infrastruktur. Rådet tillsattes i maj och kommer fungera som ett rådgivande organ för utbyte av erfarenheter mellan berörda aktörer.

- Nu startar vi arbetet med att forma Arlandas framtid. Att utveckla Arlanda är viktigt både för jobben genom att främja Sverige som besöks- och handelsnation, bättre tillgänglighet men även för minskad klimatpåverkan och ökat byggande. Jag är särskilt glad över att rådet får en bred sammansättning och består av personer med mycket hög kompetens från många olika områden, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Läs hela inlägget på Regeringens webbsida.

Mer om flyg
 • Flyg och drönare ska samordnas bättre. LFV
 • Ny rapport: Flygbiobränsle möjliggör för flyget att nå klimatmålen. Svenskt Flyg
 • Sågad flygskatt till lagrådet. Svenskt Flyg
 • Raka flygvägar etablerade i norra Europa. LFV

 

Järnväg - ”Järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm har unika förutsättningar”

Idag flyger 1,4 miljoner människor varje år mellan Oslo och Stockholm och det bor 3,4 miljoner invånare i stråket. Med ett avstånd på lite drygt 40 mil skulle det vara möjligt att minska restiden från dagens fem timmar till tre timmar med helt konventionella tåg och konventionell järnväg. Det som saknas är en ny förbindelse över riksgränsen mellan Sverige och Norge och en länk som knyter samman Mälarbanan med Värmlandsbanan (Nobelbanan).
-Tidigare utredningar visar att det finns förutsättningar för att en bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm inte bara är samhällsekonomiskt lönsam utan också företagsekonomiskt lönsam. Därför vill vi undersöka näringslivets intresse för att genomföra projektet snabbare än vad som kanske är möjligt med traditionell statlig finansiering, fortsätter Jonas Karlsson, Oslo-Sthlm 2.55 AB.
Nu går Oslo-Stockholm 2.55 bolaget ut med en RFI (Request for Information) för att undersöka näringslivets intresse och möjlighet att snabbare få till en ny och bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.
Mer om järnväg

Sjöfart - Självstyrande sjöfart ska bli verklighet på Östersjön år 2025

Tieto samverkar med ledande aktörer inom sjöfart och IT för att utveckla världens första system för självstyrande fartyg. Gruppen företag som arbetar med att utveckla systemet är ABB, Cargotec (MacGregor och Kalmar), Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Wärtsilä och Tieto. Den gemensamma visionen för gruppen är att möjliggöra helt fjärrstyrda farkoster på Östersjön inom tre år och uppnå självstyrande kommersiell sjöfart år 2025.
Mer om sjöfart
 • DEBATT - Johan Källsson, Peter Andersson, Göran Lidström, Agne Ahlenius, Johan Nordenblad och Johan Svensson: ”Regeringens vinstkrav äventyrar svensk sjöfart” Svt Nyheter
 • Gods och passagerare ökar i svenska hamnar. Sjöfartstidningen
 • Hamn- och stuveriavtalet är klart. Transport Nytt
 • Färsk fartygsstatistik från Trafa. Sjöfartstidningen
 • Thor Shipping tar över Navilog Transport. Thor Shipping

Väg - Tydligare regler för cabotage

Den 1 juni beslutade Regeringen att reglerna för överträdelser av EU:s cabotageregler för lastbilstrafik. De nya reglerna ska göra det tydligare att sanktionsavgifter ska utfärdas när reglerna inte efterföljs. Tidigare har väldigt få sanktionsavgifter utdelats vilket de nya reglerna ska ändra på.

– Schyssta villkor inom transportbranschen är en prioriterad fråga för regeringen. Nu förtydligar vi reglerna så att det blir enklare att utfärda sanktionsavgifter. Ordning och reda ska gälla på svenska vägar, säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.
Mer om väg
 • DHL Freight minskar sina utsläpp med hälften. Transportnet
 • TYA vill ha fler förare. Transportnet
 • Förslag för ökad ordning och reda i transportbranschen. Regeringen
 • Uppdrag till Trafikanalys att analysera användningen av tunga fordon i urbana miljöer. Regeringen
 • Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon. Regeringen

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev om infrastruktur och logistik? Kontakta Thor-Björn Käck:

Thor-Björn Käck

 • Projektledare
 • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Trafikverket en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistik bevakning innehåller bland annat ett urval från Trafikverkets omvärldsspaning och ingår i Handelskammarens infrastruktur- och logistiknyhetsbrev.