Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Förste vice riksbankschef på besök i Västerås

Höjda räntor, i kombination med hög inflation och höga energipriser, slår hårt mot företag och privatpersoner. Förste vice riksbankschef Anna Breman och företag i Västmanland träffades i Västerås för att tillsammans ge sin syn på konjunkturen, det osäkra läget framåt och kommande beslut kring styrräntan.

Höjda räntor, i kombination med hög inflation och höga energipriser, slår hårt mot företag och privatpersoner. Förste vice riksbankschef Anna Breman och företag i Västmanland träffades på More i Västerås för att tillsammans ge sin syn på konjunkturen, det osäkra läget framåt och kommande beslut kring styrräntan.

En samtalspanel med representanter från företag i Västmanland, Johanna Landin affärs- och kreditchef Almi Mälardalen, Tariq Boholm Affärsenhetschef Corem och Jimmy Nybom, Partner Grant Thornton, berättar hur inflationen, räntehöjningarna och energipriserna påverkar dem och deras branscher.

Paula Byström

  • Projektledare
  • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

Faktaruta

Riksbanken är Sveriges centralbank med säte i Riksbankshuset, Stockholm och en myndighet under riksdagen. Den grundades år 1668 efter beslut under Riksdagen 1668 och den gavs namnet Riksens Ständers Bank och anses vara världens äldsta centralbank.

Anna Breman, förste vice riksbankschef, tillträdde som vice riksbankschef den 1 december 2019 med en mandatperiod på sex år. Hon är doktor i nationalekonomi och har tidigare bland annat varit chefsekonom och global chef för makroanalys på Swedbank. Anna har även jobbat på Finansdepartementet, Världsbanken och som forskare i USA.