Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik november

Omvärldsspaningen för november månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat sju regioner vill utveckla Arlanda, SJ återinrättar och utökar trafiken mellan Stockholm och Oslo, Sjöfartsverket sänker farledsavgifterna och mer pengar krävs för vägunderhållet menar Transportföretagen.

Flyg - Sju regioner vill utveckla Arlanda

Arlandas utveckling är avgörande för hela Sverige och särskilt viktig för huvudstadsregionen Stockholm-Mälarregionen. Idag har sju regioner i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete lämnat in ett gemensamt svar på utredningen ”Arlanda flygplats – en plan för framtiden”. Ett av kraven är att stationsavgiften för tågresenärer måste avvecklas för att öka kollektivtrafikresandet till Arlanda.
Genom Mälardalsrådets infrastruktursamarbete har sju regioner enats om vad som behöver prioriteras när det gäller Arlanda flygplats. I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om flyg:

 

Järnväg - SJ återinrättar och utökar trafiken mellan Stockholm och Oslo

Nu är det äntligen dags att återuppta den efterlängtade tågtrafiken mellan Stockholm och Oslo, efter flera års banarbeten på den norska sidan. I samband med tidtabellsskiftet den 11 december utökar SJ trafiken till fem avgångar i vardera riktningen på vardagar.

I den nya tågtidtabellen utökar SJ trafiken mellan Stockholm och Oslo. På vardagar kommer SJ att köra fem avgångar i vardera riktningen, på lördagar tre och på söndagar fyra.
Läs mer i SJ.

Mer om järnväg:
  • Ökningen av elpriset slår hårt mot tågtrafiken i Finland. Järnvägsnyheter
  • Rekord: Här rullar det 2 km långa passagerartåget i Alperna. NyTeknik
  • "Större intresse för tågresor, men hinder för resor över gränserna kvarstår". Järnvägsnyheter
  • HyperloopTT fusionerar med Forest Road Acquisition. Järnvägsnyheter

 

Sjöfart - Sänker farledsavgifterna

I regeringens budget fanns en klimatkompensation om 300 miljoner per år under 2023 och 2024. Det med syftet att minska trycket på farledsavgifterna genom en generell sänkning. Under branschrådet meddelade generaldirektör Katarina Norén att sänkningen blir närmare 20 procent på avgifterna för handelssjöfarten under nästa år. Dock är det ännu oklart hur det ska göras och när sänkningen kommer att ske.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Mer pengar krävs för vägunderhållet menar Transportföretagen

När regeringen presenterat sin första budget går det också att se vart pilarna pekar när det gäller transport- och infrastrukturfrågor. Sammantaget kan Transportföretagen konstatera att det finns många goda ansatser men att det också finns områden där regeringen nu har missat en chans att stärka en transportsektor i omställning.

– Transportföretagen välkomnar den extra miljard till vägunderhåll som presenterats men satsningen måste bli permanent och medel till vägunderhåll måste öka. Enligt vår studie av vägarnas skick krävs det två miljarder extra per år för att stoppa fortsatt förfall detta är alltså bara en bit på vägen, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om väg:

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.