Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik april

Omvärldsspaningen för april månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat tillgänglighet till Arlanda behöver ökas, Spaniens järnvägsnät för höghastighetståg fyller 30 år, Sjöfartsverket vill sänka farledsavgifterna & skatten på bensin och diesel ner den 1 maj.

Flyg - Tillgänglighet till Arlanda behöver ökas

Stockholms Handelskammare presenterar i dag en rapport med flera förslag för att förbättra Arlandas omkringliggande infrastruktur. Syftet är att öka tillgängligheten till flygplatsen från hela huvudstadsregionen. Genom ett antal kostnadseffektiva åtgärder kan tågkapaciteten fördubblas samtidigt som nya direktlinjer förenklar resande från flera intilliggande städer.

– Arlanda måste utvecklas för att trafiken från Bromma ska kunna flyttas till Arlanda flygplats. Flygplatsens placering är en utmaning men behöver inte vara ett problem – förutsatt att resorna till och från fungerar bra, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om flyg:

 

Järnväg - Spaniens järnvägsnät för höghastighetståg fyller 30 år

Spaniens första höghastighetslinje mellan Madrid och Sevilla invigdes 1992. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet var byggnationen den största ingenjörsinsatsen i Spanien. Sedan dess har cirka 57,2 miljarder euro investerats i höghastighetsnätet som för närvarande har en längd på över 3 700 kilometer.
Läs mer i Järnvägsnyheter.

Mer om järnväg:
  • DEBATT: Vi måste vara framtiden på spåren. Sven-Erik Österberg, Stockholms län, Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms Handelskammare, Göran Enander, Uppsala län m.fl. DI Debatt
  • Konkreta besparingar på 100 miljarder är fullt möjligt menar Tågföretagen. Järnvägsnyheter
  • SJ har avtalat om 25 nya snabbtåg. Infrastrukturnyheter
  • Alstoms nya vd: Vi måste använda järnvägen mer – för klimatets skull. NyTeknik

 

Sjöfart - Sjöfartsverket vill sänka farledsavgifterna

Regeringen har aviserat ett tillskott på 300 miljoner kronor under åren 2023 och 2024 och har gett Sjöfartsverket ett uppdrag att se över på vilket sätt pengarna bäst kan användas.

I ett pressmeddelande säger Sjöfartsverkets ställföreträdande generaldirektör Joel Smith att myndigheten föreslår en generell sänkning av avgifterna för samtliga fartyg från och med 1 januari 2023.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Skatten på bensin och diesel ner den 1 maj

Priserna på bensin och diesel har ökat kraftigt men på söndag (1 maj) är tanken att de ska minska något när energiskatten sänks.

Riksdagen har klubbat klart beslut som innebär att priset per liter bör minska med uppemot 1:80 kronor.
Läs mer i Dagens Nyheter.

Mer om väg:

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.