Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Arbetsglädje guldstänksglädje och hållbarhet!

Proppen har släppt i samhället. När allting återgår till vanligt igen är det en liten utmaning att hinna med livspusslet. Trots detta hade Morgon på Kammaren april en fullsatt sal igen på Elite stadshotellet.

Handelskammaren Mälardalens VD, Jenny Emerén, presenterade en omvärldsspaning som visar två trender i världshandeln; dels en långsam återhämtning av exporten och dels störningar i det finansiella systemet som kommer att påverka den handeln under de kommande åren.

Vinnare av årets exportföretag 2021 på Guldstänk, Hitachi Energy, gav oss en djupare inblick i deras verksamhet och VP Grid Integrations Sweden, Andréas Burstedt passade också på att tipsa om att de söker fler kollegor.

Det blev en bra övergång till den mini-workshop som grundarna till AB ECCOM Arbetsglädje, Susanne Sköld & Anna Lundin Gustafsson, bjöd deltagarna på. Genom särskilda spelkort fick alla testa på att uttrycka sig och öppna upp.

Morgonens coolaste titel hade nog Matthew McCarthy, som är Global Sustainability Booster på Epiroc. Matthew presenterade Epirocs hållbarhetsmål för 2030 som bland annat innebär att använda 90% helt förnybar energi, dubblera antalet kvinnor i operativa roller, minska arbetsrelaterade skador samt ytterligare stärka bolagets genomförande av sin Uppförandekod.

- Det är viktigt att känna till ditt CO2 fotavtryck och vart du är  i värdekedjan. Då kan du sätta dina hållbarhetsmål och göra förändringar med ditt företag, tipsar Matthew McCarthy, Global Sustainability Booster, Epiroc.

Morgonen avslutades med Mälardalens Universitet – Sveriges yngsta universitet! Tiina Kikerpuu, Collaboration Coordinator, Mälardalens Universitet, berättade att de satsar på att samverka mer med små och medelstora lokala företag så att studenterna kan gå vidare till en anställning.

Nästa Morgon på Kammaren äger rum 5 maj. Boka din plats här.

Paula Byström

  • Projektledare
  • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

Faktaruta

Morgon på Kammaren erbjuder dig aktuella uppdateringar om vad som händer i näringslivet samt värdefulla affärskontakter och inspiration!

Vill du att ditt företag ska visas i Morgon på Kammaren? Följ då länken till vår
instruktionsvideo. Skicka din film till Paula Byström.

Är du intresserad av att vara frukostvärd för Morgon på Kammaren?
Kontakta Felix Andersson.