Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Kompetensutveckling som svar på kompetensbrist

Handelskammaren Mälardalen driver projekt Besökskraft för att stärka besöksnäringen med rätt kompetens. Över 350 medarbetare har redan utbildats i ledarskap och medarbetarskap och nu startar nästa steg med kvalificerade spetsutbildningar för yrkesverksamma.

Tre av fyra svenska arbetsgivare, 76 procent, har svårt att hitta rätt kompetens – trots historiskt hög arbetslöshet till följd av pandemin. Det visar en ny undersökning från ManpowerGroup. Kompetensbristen är ett hot mot tillväxt och i flera branscher är läget desperat.

Besöksnäringen är en av de branscher som drabbats extra hårt under pandemin. Under pandemin tvingades 50 000 anställda inom besöksnäringen lämna branschen och när verksamheterna önskar återgå till ordinarie verksamhet uppstår istället en stor kompetensbrist som försvårar återgången.

– Efterfrågan på personal har i någon mån exploderat när restriktionerna släppt. Coronakrisen har också blivit en kompetenskris. Särskilt svårt är det att få tag på utbildad personal till bristyrken som det var svårt att rekrytera till redan innan pandemin, säger Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjning på Visita till nyhetssajten Besöksliv.

Kompetensutveckling skapar konkurrenskraft

För att möta kompetensbristen väljer flera företagare att satsa och investera i kompetensutveckling för befintliga medarbetare. Som ett led i detta driver Handelskammaren projekt Besökskraft som skapar kompetensutvecklingsinsatser helt utifrån företagens önskemål och behov. Under 2021 har över 350 personer deltagit i ledarskaps- och medarbetarskapsutbildningar och till våren kommer nästa steg då våra deltagare erbjuds utbildningar i allt från service och värdskap till köksekonomi och digital projektledning.

- Att utveckla sig genom en kris för att komma ut bättre rustad på andra sidan är alltid bäst, men det kan vara tufft för dem som är mest påverkade. Därför är jag både glad och stolt över vårt projekt Besökskraft som hjälper besöksnäringen. Att vi redan ser resultat är fantastiskt, säger Jenny Eméren, VD på Handelskammaren Mälardalen

De här utbildningarna erbjuds i vår
  • Digital mötesrådgivning och projektledning
  • Dryck och mat i kombination
  • Hygien och smittskydd
  • Köksekonomi
  • Revenue Management
  • Service och värdskap
  • Specialiserad matlagning

Utbildningarna levereras av YrkesAkademin som är en av Sveriges största leverantörer av utbildningar för arbetslivet och har gedigen erfarenhet av att utbilda både studenter och yrkesverksamma inom hotell och turism. De yrkesspecifika utbildningarna genomförs i en kombination av digitala möten och fysiska träffar.

Vill du också gå en utbildning?

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om projekt Besökskraft!

Marcus Ellervik

  • Projektledare
  • Relocation Service
Projekt Besökskraft

Projekt Besökskraft pågår mellan 1 juli 2020 och 31 december 2022 och har tilldelats 12,2 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Följ gärna satsningen på LinkedIn där vi delar nyheter om projektet, berättelser från deltagande företag och inspirerande innehåll från omvärlden.

Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Arbetet genomförs på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet.

Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.