Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik oktober

Omvärldsspaningen för oktober månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat tusentals bostäder planeras i Västerås – på flygplatsen, 92 av 100 pendeltåg punktliga, Svensk Sjöfart motsätter sig höjda avgifter och m4 går över till fossilfri diesel.

Flyg - Tusentals bostäder planeras i Västerås – på flygplatsen

Det finns planer om att bygga tusentals bostäder på Västerås flygplats. De här planerna finns i ett tänkbart framtidsscenario som Västerås stad har skapat som underlag för kommande översiktsplan. Moderaternas oppositionsråd Elisabeth Unell är upprörd över att de här tankarna finns i några av stadsbyggnadsförvaltningens olika framtidsscenarier för Västerås.
Läs mer i SR.

Mer om flyg:

 

Järnväg - 92 av 100 pendeltåg punktliga

September månads punktlighet landade på 91,9 procent. Punktligheten påverkades framförallt av infrastrukturproblem och följdorsaker, som tillsammans utgjorde cirka 70 procent av de totala förseningarna. Månadens punktlighet var lägre än samma månad föregående år och en minskning jämfört med den senaste månaden.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Svensk Sjöfart motsätter sig höjda avgifter

Branschorganisationen Svensk Sjöfart motsätter sig höjda avgifter för handelssjöfarten bland annat eftersom Sjöfartsverket föreslås få ett stort tillskott från regeringen samtidigt som regeringen ger tydliga signaler om att avgifterna inte bör höjas.

– I slutändan får avgiftshöjningar stora konsekvenser för hela samhället. Vi ser Sjöfartsverkets utmanande ekonomiska situation men menar att lösningen inte kan vara att sänka sjöfartens konkurrenskraft. Regeringen måste som ansvarstagande ägare och utifrån de mål man har agera, säger Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström i ett pressmeddelande.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:
  • Ikea och Amazon lovar utsläppsfria havstransporter. NyTeknik
  • Samordnaren vill ha mindre fokus på hamnavgifterna. Sjöfartstidningen
  • Sjöfartsverkets förslag om höjda avgifter är orimligt. Svensk Sjöfart
  • Nytt rekord: 87 fartyg passerade Suezkanalen på en dag. Transportnet

 

Väg - m4 går över till fossilfri diesel

En av Mellansveriges främsta leverantörer av logistik-, transport- och maskintjänster är m4 gruppen . Med cirka 200 delägarföretag sysselsätter de runt 1 000 personer.

– Just nu ligger vi på cirka 34 procent reduktion, vi är en bit på väg mot målet. Våra delägarföretag är utspridda över stora delar av Mälardalen och det har varit svårt att ses och peppa alla det senaste året. Det är en utmaning att få med våra delägarföretag på resan mot fossilfria transporter eftersom de samtidigt är egna företagare och sätter sina egna mål säger Robert Dahlberg, kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordnare-samordnare.
Läs mer i Transport & Logistik.

Mer om väg:
  • DEBATT: "Vi vill höja tempot i fordonsindustrin" Mattias Bergman, Bil Sweden & Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige. Dagens Industri
  • Europaparlamentet vill sänka hastigheten för bilar i städer till 30 km/h. Infrastrukturnyheter
  • Var femte ny bil en elbil i EU. Transport & Logistik
  • Snabbt ökande användning av vätgas kräver tydliga regelverk för säkerhet och brandskydd snarast. Transport & Logistik

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.