Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelskammaren satsar på Yrkestrainee

För att stärka konkurrenskraften och ett hållbart näringsliv i Örebro län genomför Handelskammaren Mälardalen en flerårig satsning på Yrkestrainee med fokus på gymnasiala lärlingsanställningar.

Samtidigt som framtidstron just nu är stark ser många av regionens företag hinder för sin tillväxt genom utmaningar i att hitta rätt kompetens. Det senaste årets pandemi har dessutom förvärrat detta ytterligare.

Tillväxtverket har beviljat medel ur den Regionala Europeiska Regionalfonden för projektet ”Yrkestrainee – för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i Örebro län”. Handelskammaren Mälardalen är projektägare och Region Örebro län medfinansiär.

Projektets mål är att sprida kunskap om och etablera Yrkestrainee, i form av gymnasial lärlingsanställning för företag och gymnasieskolor i hela Örebro län. I första hand kommer insatser ske mot små till medelstora företag i branscherna industri och besöksnäring. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för resurseffektiva utbildningar och bidra till företagens kompetensförsörjning i spåren efter pandemin.

Det här är precis vad många företag i vår region efterfrågat så det känns väldigt bra att kunna bidra, säger Jenny Emerén, VD på Handelskammaren Mälardalen. Genom projektet och att eleverna genomför sin utbildning i huvudsak på arbetsplatsen, och dessutom blir anställda, kan vi skapa en tydligt stärkt och fördjupad samverkan mellan företag och utbildning. Jag tror dessutom det här kan höja statusen och attraktiviteten på yrkesprogrammen.

Målet är att starta upp gymnasial lärlingsanställning på minst fyra olika gymnasieskolor och samverkan med ett trettiotal olika företag. Genom att skapa en hållbar modell finns förutsättningar för att utbildningsformen kan utvecklas och etableras även på längre sikt.

Projektet startar i augusti 2021, med Elise Fahlander som projektledare, och pågår fram till oktober 2023.

Läs gärna mer om gymnasial lärlingsanställning här.

Kontaktpersoner

Elise Fahlander

  • Kommunikationsansvarig

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. ERUF investerar i tillväxt och sysselsättning för att stärka den regionala utvecklingen.