Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Nya utbildningar främjar teknikutveckling i Västmanland

Västmanland får 355 nya utbildningsplatser när Myndigheten för yrkeshögskolan idag presenterar vilka nya korta utbildningar som beviljas och får ingå i yrkeshögskolan.

I Västmanland beviljas utbildningarna Power grids - smarta elnät, Installationssamordnare - Solenergi, Relä och kontrollanläggningar i Elkraftsystem, VHDL-programmerare samt utbildningen Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention.

Konceptet korta utbildningar i yrkeshögskolan introducerades 2020 och syftet är att stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning samt bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet. Utbildningarna är till för den som behöver förnya sin kompetens för att behålla jobbet, gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet. Utbildningarna ska präglas av flexibilitet avseende studietakt och studieform.

- Det här är utbildningar som man ska kunna delta i parallellt med ett arbete och jag är övertygad om att intresset för korta YH-utbildningar kommer att öka, inte minst då arbetsgivarna i framtiden väntas få ett större ansvar för anställdas kompetensutveckling. Därför är det viktigt att man satsar på fler platser framöver, säger Jenny Emerén på Handelskammaren Mälardalen som är engagerade i Yrkeshögskola Mälardalen.

Vid detta ansökningstillfälle prioriterades utbildningar inriktade mot framtida behov av kompetens inom digitalisering, automatisering, energieffektivisering och klimatomställning. Flest utbildningar beviljades inom digitalisering med uppskattningsvis 40 procent. Här finns exempelvis utbildningar inom robotic process automation (RPA), smart underhåll och smarta elnät, men även utbildningar i välfärdsteknik inom vård och omsorg och ledning och samordning av informations- och cybersäkerhet.

Av de totalt 667 inkomna ansökningarna om att bedriva korta yrkeshögskoleutbildningar har myndigheten beviljat 109 ansökningar. Sett till antalet utbildningsplatser/studerandeplatser rör det sig om 9 024 platser, fördelat på 2 938 platser för 2021 och 6 086 platser för 2022. Sammanräknat med tidigare års beslut omfattar yrkeshögskolans totala utbud av korta utbildningar 13 461 platser med slutår 2021 och framåt.

Mer information och listan med alla beviljade utbildningar finns på Myndigheten för yrkeshögskolans webb.

Yrkeshögskola Mälardalen

Yrkeshögskola Mälardalen är en satsning som Handelskammaren Mälardalen gör tillsammans med med näringslivet, utbildningsanordnare och offentliga aktörer för att ge näringslivet bra förutsättningar att hitta rätt kompetens.

Målet är en bättre matchning på arbetsmarknaden genom att sprida kunskap om yrkeshögskolan till arbetsgivare, beslutsfattare och potentiella studerande samt driva på för en fortsatt satsning på yrkeshögskoleutbildningar -  där 9 av 10 studerande får jobb direkt efter examen.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör